piątek, 15 grudnia 2017 napisz DONOS@
171215122325.gif

Kolej do Łomży coraz bliżej

Spółka PKP PLK ogłosiła przetarg na opracowanie studium wykonalności dla projektu dotyczącego m.in. rewitalizacja linii kolejowej nr 36 na odcinku Łapy – Śniadowo – gr. województwa, oraz rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo – Łomża. Obie linie kolejowe, które umożliwiłyby odtworzenie połączenia Łomży z Białymstokiem miałby zostać zmodernizowane z środków nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W sumie obie linie kolejowe maja około 85 km długości. Rewitalizacji linii nr 36 zgodnie z zamierzeniami miałaby dotyczyć naprawy bieżącej torów, mostów i przepustów, przebudowy peronów, modernizacji przejazdów kolejowych itp. Znacznie bardziej gruntowna ma być rewitalizacji linii nr 49, czyli odcinka bezpośrednio prowadzącego do Łomży, który jest w znacznie gorszym stanie technicznym. Prace na tej linii, długości ponad 17 km, mają dotyczyć także wymiany szyn i podkładów. Jeszcze w ubiegłym roku zarząd województwa podlaskiego przekazał PKP PLK ponad pół miliona złotych na opracowanie dokumentacji modernizacji obu linii kolejowych, a w projekcie nowego RPO 2014-2020 na prace na liniach kolejowych – nie tylko tych do Łomży - zarezerwował 48 mln euro.
Zgodnie z ogłoszonym teraz przetargiem przez kolejową spółkę na studia wykonalności dla projektu „Rewitalizacji linii kolejowej nr 36 na odcinku Łapy – Śniadowo – gr. województwa i Rewitalizacji linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo – Łomża” ma być gotowe do końca pierwszego kwartału przyszłego roku.
Samo studium wykonalności inwestycji jest obowiązkowym załącznikiem jaki musi być złożony wraz z wnioskiem o uzyskanie dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W dokumencie tym należy szczegółowo opisać cele projektu, sposób ich osiągania i warunki realizacji, zidentyfikować możliwości inwestycyjne, w oparciu o wymogi wykonalności i trwałości efektów projektu oraz pokazać zasadność realizowanego przedsięwzięcia.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0