Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 03 czerwca 2023 napisz DONOS@

„Śródmieście” zobaczy plan

Od ponad 10 lat łomżyńska starówka nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Stary obowiązywał do końca 2003 roku. Tuż przed końcem 2007 roku radni miasta podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania nowego, ale przez niemal 7 lat ta sztuka się nie udała. Okazuje się, że jeszcze przed wyborami samorządowymi mieszkańcy mogą zobaczyć co władze miasta tu planują. Po raz drugi (pierwszy raz było to w 2010 roku) do publicznego wglądu przedstawiono przygotowany przez planistów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Śródmieścia, obszar P1. Dyskusja publiczna nad jego zapisami planowana jest za miesiąc, a uwagi mieszkańcy będą mogli składać do 4 listopada czyli na niespełna 2 tygodnie przed wyborami samorządowymi.

Prace nad planami zagospodarowania śródmieścia, czyli terenów ograniczonych ulicami Polową, Szosą Zambrowską, Sikorskiego, Rybaki, Wiejską, Nowogrodzką i Glogera miały być ukończone do końca sierpnia 2009 roku. Planistom nie udało się dotrzymać tego terminu, nie kilku kolejnych.  W 2010 roku projekt planu po raz pierwszy został wyłożony do wglądu mieszkańcom..., po czym stało się tak, jakby prace wstrzymano na kilka lat. Teraz, w 10 lat po wygaśnięciu starego i niemal 7 lat od decyzji o opracowaniu nowego projekt jest już gotowy do ponownego pokazania go mieszkańcom.
Na początku tego roku, gdy w ratuszu dopytywaliśmy o prace nad planem i przyczyny opóźnień Łukasz Czech przyznawał, że umowa (na opracowanie planu – dop. red.) była aneksowana siedmiokrotnie. Tłumaczył, że kolejne aneksowania umowy wynikały m.in. z konieczności zmiany zagospodarowania terenów w wyniku wydanych pozwoleń na budowę oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy terenu. Zastrzegał, że aneksy te nie niosły dodatkowych kosztów, zmieniano jedynie terminy wykonania zadania.

Można zobaczyć i wnieść uwagi
Teraz prezydent, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, oficjalnie zawiadomił mieszkańców o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Śródmieścia, obszar P1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt wyłożony będzie w dniach od 01.10.2014r do 21.10.2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Wydział Urbanistyki i Architektury, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pok. 207, w godzinach 10.00-14.00. Już dziś jest on dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.10.2014r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży – sala konferencyjna.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt.3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.11.2014 r. Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę