Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 14 czerwca 2021 napisz DONOS@

Składajcie wnioski o „Wyprawkę 2014”

- Zgodnie z programem „Wyprawka szkolna 2014” nie tylko osoby o skrajnie niskich dochodach mogą ubiegać się o zwrot części kosztów poniesionych na zakup podręczników – przypomina nam Tomasz Elbanowski, prezes Stowarzyszenia „Rzecznik Praw Rodziców”. - O dofinansowanie bez względu na kryterium dochodowe mają prawo starać się także rodziny wielodzietne, rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji życiowej. W tym roku, jak w latach ubiegłych, rząd nie prowadzi żadnej kampanii informacyjnej, stąd wiele osób nie wie, że może skorzystać z refundacji.

W Łomży rok temu z refundacji, przysługującej uczniom klas 1 – 3 oraz kl. 5 szkół podstawowych i kl. II ponadgimnazjalnych, skorzystało łącznie 630 uczniów, którzy spełniali kryterium dochodu na osobę w rodzinie. Zwrot kosztów podręczników dla uprawnionych z dochodami „poza kryterium” dotyczył zaledwie 95 osób. Natomiast grupa „dofinansowanych” uczniów niepełnosprawnych liczy 142 osoby – jest większa, bo w tej kategorii nie ma ograniczeń co klas i dochodzą gimnazja. Razem w 2013 roku wydatkowano prawie 260 tys. zł. Wnioski w szkołach można składać do 10. września. „Wyprawka” podąża za rocznikami reformy: 6. klasą podstawówek i III klasą ponadgimnazjalnych. 

W gestii dyrektora czy w gestii urzędu...?
Dyrektor Jerzy Łuba, kierujący I LO i PG nr 6 przy ul. Bernatowicza w Łomży, miał w ubiegłym roku 14 osób (13 w liceum i jedną w gimnazjum), w których rodzinach dochody były na tyle niskie, że przysługiwało im dofinansowania zakupu podręczników. Nie złożono żadnego wniosku z rodzin, gdzie dochody na osobę byłyby wyższe niż róg dochodowy – w tym roku wynosi 539 zł. Dlaczego? - Wszyscy program „Wyprawka” kojarzą z pomocą dla rodzin ubogich – przyznaje dyrektor Łuba. - Przyznawanie pomocy na podstawie kryterium dochodowego i poza kryterium, tj. z uprawnionych 5 procent wszystkich uczniów, nie jest jednak w gestii dyrekcji szkoły, tylko organu prowadzącego.
Dyplomatyczna wypowiedź dyrektora Łuby będzie zrozumiała w kontekście dwóch faktów: owe „5 procent” to wielkość przyjęta w ustawie o pomocy społecznej sprzed 10 lat, natomiast „gestia” ma związek z tym, że wnioski ze szkół trafiają do wydziału oświaty Urzędu Miejskiego. Ile wniosków  faktycznie jest składanych i ile wśród nich jest z rodzin wielodzietnych czy z rodzicami w bardzo trudnej sytuacji życiowej...? Ilu rodzinom o dochodzie wyższym niż 539 zł przyznano refundację z „Wyprawki...? - Nie dysponujemy takimi danymi, ponieważ to dyrektorzy szkół mają do wniosków dostęp i podejmują w konkretnych sprawach decyzję – informuje Łukasz Czech z biura prasowego ratusza. - To dyrektorzy weryfikują, czy uczniowi z konkretnej rodziny przysługuje pomoc, czy nie.
Łącznie 867 uczniów szkól łomżyńskich skorzystało w roku szkolnym 2013/2014 z dofinansowania na podręczniki, co kosztowało ponad 259 tys. zł. W 2012 r. wydatkowano na ten cel prawie 180 tys. dla 685 uczniów, w tym poza kryterium dochodowym 64 osobom i zaledwie 54 niepełnosprawnym. 

Dotacja dla zdrowych i niepełnosprawnych
- Szczegółowych przepisów nie znają nauczyciele, dyrektorzy szkół i szefowie wydziałów oświaty – twierdzi Tomasz Elbanowski. - Dlatego duża część pieniędzy przeznaczona na rządowy program pomocy uczniom wraca do budżetu. W 2013 r. dotacja na realizację programu wynosiła ponad 119 milionów 820 tys. zł. Do budżetu wróciło pawie 22 miliony zł - ponad 18 proc. niewykorzystanych środków. W 2012 r. na dofinansowanie było 92 mln zł, nie wykorzystano ponad 10 mln zł, tj. 11%.
Prezes „Rzecznika Praw Rodziców” podkreśla, że o refundację, niezależnie od dochodu, mogą się ubiegać, m.in., rodziny wielodzietne, czyli posiadające co najmniej 3 dzieci, oraz rodzice w trudnej sytuacji życiowej. Mówi o nich art. 7. ustawy o pomocy społecznej z 2004 r., który wskazano w par. 2. ust. 6 rozporządzenia z 29. lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Uwaga - w rodzinie wielodzietnej nie każde dziecko musi być w wieku szkolnym, aby otrzymać budżetowe wsparcie. Warto rodzicom dzieci w szkole muzycznej i plastycznej przypomnieć o prawie do refundacji, podobnie jak mamom i tatom dzieci słabowidzących, niesłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Warto.

Mirosław R. Derewońko

210521023159.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę