wtorek, 17 października 2017 napisz DONOS@

Budżet obywatelski nr 2 na finiszu

Już tylko do godziny 15.30 można zgłaszać zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Łomży 2015. Wczoraj po południu ratusz informował, że dotychczas wpłynęło 13 zgłoszeń, z których 5 po konsultacjach z miejskimi urzędnikami, zostało zwróconych do poprawek. Przyjęte zgłoszenia opiewają w sumie na 800 tysięcy złotych, czyli poniżej kwoty, jaką zadeklarował przeznaczyć na ten cel prezydent. Jak przekazuje Anna Sobocińska projekty, które po naniesionych poprawkach mają ponownie zostać dostarczone do Urzędu Miejskiego, szacowane są na ponad 400 tys. zł. W pierwszej edycji budżetu obywatelskiego Łomży wniosków było kilka razy więcej, a kwota projektów przekraczała 2 mln zł.

Przypomnijmy aby zadanie trafiło na listę Budżetu Obywatelskiego Łomży 2015 musi zostać złożone na odpowiednim formularzu, z podpisami minimum 10 osób popierających realizację pomysłu. Poza tym musi to być „twarda” inwestycja czyli wyremontowanie lub zbudowanie czegoś co mieścić się w katalogu zadań samorządu na majątku miejskim, a koszty tego przedsięwzięcia nie mogą przekroczyć 150 tys. zł. 
To ostatnie ograniczenie to nowość w stosunku do realizowanego wiosną pierwszego w Łomży  Budżetu Obywatelskiego. Drugą nowością jest podział miasta na trzy części - Łomżyca, Centrum i Południe - z osobna pulą środków dla każdej z nich. Jak przekazuje Sobocińska dotychczas największą aktywnością błyszczą na razie mieszkańcy Łomżycy. Łącznie z cofniętymi do poprawek projektami stąd napłynęło ich pięć. Z pozostałych regionów są po cztery zgłoszenia.

Wypełniony formularz z zadaniem, które w ramach budżetu obywatelskiego miałoby zostać zrealizowane w przyszłym roku można jeszcze dziś złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Stary Rynek 14 (parter) lub wysłać na adres budzetobywatelski@um.lomza.pl. Zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko do godziny 15.30. 
Głosowanie mieszkańców i wybór zadań do realizacji mają odbyć się we wrześniu.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0