Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 15 kwietnia 2021 napisz DONOS@

Nowe lepsze drogi lokalne

Główne zdjęcie
Wojciech Dzierzgowski, wicewojewoda podlaski

Z wicewojewodą podlaskim Wojciechem Dzierzgowskim o podsumowaniu i realizacji inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL) rozmawiała Beata Borowska Asystent Polityczny Wicewojewody Podlaskiego.

Beata Borowska: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych został uruchomiony po to, aby usprawnić komunikację w regionie i zwiększyć dostępność do najbliżej położonych ośrodków gospodarczych. Proszę powiedzieć, co to oznacza dla lokalnej społeczności.
Wojciech Dzierzgowski: Z dróg powiatowych i gminnych korzystamy na co dzień – dojeżdżamy nimi do pracy, wozimy dzieci do szkół i przedszkoli, zaopatrujemy nasze firmy w potrzebny asortyment. Budowa lokalnych inwestycji drogowych to są bardzo ważne przedsięwzięcia. Nowe drogi służą nie tylko bezpieczeństwu jej użytkownikom, czy skróceniu czasu przejazdu, ale przede wszystkim przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju gmin i powiatów. Szybszy dojazd do drogi wojewódzkiej i krajowej umożliwia mieszkańcom zwiększenie dostępności do towarów i usług oraz lokalnych ośrodków gospodarczych. Należy podkreślić, że Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych powstał w 2009 roku, aby pomóc samorządom w budowie, przebudowie i remoncie dróg powiatowych i gminnych. Potocznie nazywany jest on „schetynówkami”.

B.B.: Program pozwala na rozbudowę infrastruktury drogowej. Co zatem należy zrobić, aby otrzymać wsparcie?
W. Dz.: Cieszę się, że jednostki samorządu terytorialnego chętnie ubiegają się o środki na poprawę układu komunikacyjnego w swoim otoczeniu. Jednak ze względu na określoną pulę pieniędzy nie wszystkie projekty są realizowane. Z budżetu państwa transferowane są środki w formie dotacji celowej do samorządów. Nabór wniosków o wsparcie zadań każdego roku przeprowadzają wojewodowie, natomiast komisje wojewódzkie oceniają je i ustalają listę rankingową kwalifikującą do dofinansowania.

B.B.: Już pięć lat funkcjonuje Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych warto więc go podsumować i powiedzieć, co udało się zrobić dla wspólnot samorządowych?
W. Dz.: oczywiście, że warto a nawet trzeba pokazać jego rezultaty. Od początku istnienia programu NPPDL do końca 2013 roku w skali kraju udało się wykonać 4 230 przedsięwzięć drogowych. Na rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej powiatowej przeznaczono w ostatnich pięciu latach środki finansowe w łącznej wysokości ok. 7,8 mld zł.  Dotacja z budżetu państwa wyniosła 3,6 mld zł, natomiast wkład własny samorządów 4,2 mld zł. Istotne jest to, że we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego udało się wybudować, przebudować i wyremontować w 16 województwach ogółem 10 416 km dróg lokalnych. 

B.B.: A jak wyglądają efekty wdrożenia Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w województwie podlaskim?
W. Dz.: Z dumą mogę powiedzieć, że od 2009 do końca 2013 roku w województwie podlaskim przebudowano, wybudowano lub wyremontowano 681,5 km dróg powiatowych i gminnych. Łączna suma wykonanych zadań wyniosła 461 mln zł. 
Na dofinansowanie tych przedsięwzięć drogowych przekazano środki z budżetu państwa w kwocie 208 mln zł, zaś samorządy w ramach wkładu własnego przeznaczyły w tym zakresie 253 mln zł.  Dzięki pozyskanym funduszom i wsparciu środkami budżetu państwa możliwe było wykonanie na terenie województwa podlaskiego 260 inwestycji drogowych.  

B.B.: Widać, że samorządy aktywnie uczestniczą w tym programie. Ile zadań i środków zostało uruchomionych na poprawę infrastruktury drogowej w 2014 roku w naszym województwie?
W.Dz.: Łączna pula środków przeznaczona na realizację programu w województwie podlaskim w 2014 roku to kwota w wysokości ponad 39.942 tys. zł. Maksymalna wartość dotacji w roku 2014 na dofinansowane zadanie wynosi 3 mln zł. Aktualnie do realizacji zakwalifikowało się 37 zadań. Długość modernizowanych dróg lokalnych wynosi ogółem 122km. Całkowita wartość realizowanych inwestycji drogowych to suma ok. 83,7 mln zł, w tym dotacja z budżetu państwa stanowi  39,9 mln zł, natomiast wkład własny samorządów 43,8 mln zł. Zapraszam wszystkie jednostki samorządu terytorialnego do korzystania z tego programu, tym bardziej, że będzie on kontynuowany również w 2015 roku. Zgodnie z harmonogramem jego realizacji nabór wniosków przez wojewodów na rok 2015 będzie prowadzony w okresie od 1 do 30 września br.  

B.B.: W pierwszym kwartale tego roku głośno mówiło się o zwiększeniu budżetu krajowego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych poprzez pozyskanie funduszy od Lasów Państwowych. Jaka suma przypadnie województwu podlaskiemu?
W.Dz.: Tak, to jest dla nas bardzo dobra wiadomość. W pierwszym kwartale bieżącego roku została uchwalona nowelizacja ustawy o Lasach Państwowych, zakładająca przekazanie przez Lasy Państwowe do krajowego budżetu w latach 2014-2015 kwoty 1,6 mld zł. Nowelizacja ta przewiduje, że w tym roku i następnym Lasy Państwowe przekażą po 800 mln zł. Cieszę się z tego faktu, bo pozyskane fundusze umożliwią przekazanie samorządom województwa podlaskiego dotacji na dofinansowanie wykonania „schetynówek” w wysokości ogółem 39,942 mln zł w 2014 roku i 57,060 mln zł w roku 2015. 

B.B.: Podsumowując od 2009 roku możliwe było przebudowanie 803,5 km odcinków drogowych. Jak Pan sądzi, która inwestycja jest strategiczna i najważniejsza dla naszego regionu?
W.Dz.: Jak wcześniej powiedziałem wszystkie inwestycje drogowe są ważne dla lokalnych samorządów. Jedne są budowane, ponieważ zostały uszkodzone w wyniku złych warunków atmosferycznych, drugie, dlatego, że w większym stopniu odciążają ruch na drogach krajowych. W ramach tego programu do tej pory miałem przyjemność oficjalnie otworzyć 22 „schetynówki”.  Pozwolę sobie je wymienić. W 2009 dokonałem symbolicznego oddania do użytku ośmiu dróg, w powiecie monieckim i w gminach: Łomża, Nowogród, Mały Płock, Radziłów, Kolno, Przerośl oraz w mieście Augustów. W 2010 roku uczestniczyłem w otwarciu inwestycji drogowej w gminie Mały Płock a w kolejnym roku w gminie Czyżew i Klukowo, w powiatach: kolneńskim, wysokomazowieckim, grajewskim, jak również w mieście Supraśl. W 2013 roku wspólnie z samorządowcami i mieszkańcami naszego regionu przecięliśmy wstęgę na znak otwarcia dróg w gminach: Łomża, Wąsosz, Nowogród oraz w miastach: Mońkach, Szczuczynie i Dubiczach Cerkiewnych. 

B.B.: Proszę powiedzieć jak Pan ocenia ten program? Czy jest on ważny dla lokalnej społeczności? Czy przyniósł mieszkańcom naszego regionu wymierne efekty?
W. Dz.: Oceniam bardzo dobrze, jest on potrzebny lokalnym społecznościom. W ramach programu udało się zrealizować wiele ważnych projektów inwestycyjnych oraz zadań, które są niezbędne dla poprawy atrakcyjności naszych „Małych Ojczyzn”. To ważne, aby wspierać konkurencyjność gospodarki i tworzyć warunki do jej rozwoju. Dobra współpraca administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli daje wymierne efekty, które są zauważalne. Wspólne działania pozwalają na realizowanie przedsięwzięć służących naszemu społeczeństwu. Warto więc podkreślić obustronną współpracę, bo to ona gwarantuje rozwój naszego województwa.

metariał nadesłany


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę