Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 25 marca 2023 napisz DONOS@

Razem chcą zatrzymać... prezydenta

Główne zdjęcie
Budynek przy Reymonta 4

Dwa działające w mieście stowarzyszenia Łomżyński Klubu Karate oraz Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział w Łomży chcą zapobiec proponowanej przez prezydenta Mieczysława Czerniawskiego sprzedaży działki po byłym przedszkolu przy ul. Reymonta 4. Oba stowarzyszenia właśnie tu chciałyby prowadzić swoją statutową działalność i już wcześniej zwracały się do władz miasta o przekazanie im nieruchomości. Teraz zawarły formalne porozumienie i razem wystąpiły do radnych Rady Miasta o zdjęcie punktu dotyczącego wyrażenia zgody na sprzedaż działki z najbliższej sesji, a do prezydenta Czerniawskiego „o pilne ustalenie terminu spotkania, w celu ostatecznego zdefiniowania warunków niezbędnych do realizacji na w/w działce miejskiej zgłoszonych wcześniej projektów.”

Oto stanowisko jakie otrzymaliśmy od obu stowarzyszeń.

Na najbliższym sierpniowym posiedzeniu Rady Miasta Łomży, Prezydent Czerniawski wniósł wniosek o wyrażenie zgody radnych na wystawienie na przetarg działki miejskiej z zabudowaniami byłego przedszkola przy ul. Reymonta 4. Działka ta była od długiego czasu przedmiotem zabiegów dwóch organizacji pozarządowych tj. Łomżyńskiego Klubu Karate dla utworzenia Centrum Sportów Walki oraz Krajowego Towarzystwo Autyzmu oddział w Łomży dla utworzenia placówki oświatowo-terapeutycznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych ze spektrum autyzmu.
Stowarzyszenia prowadziły w tej sprawie wielomiesięczne działania, z tym że, Prezydent miasta prowadził początkowo wyłączne negocjacje w tej sprawie z Zarządem Łomżyńskiego Klubu Karate, przedstawiając jednocześnie dla KTA oddział w Łomży swoje stanowisko, że do rozmów z tym stowarzyszeniem może dojść dopiero po zakończeniu negocjacji z klubem sportowym. Oba stowarzyszenia zdobyły też dla swoich planów poparcie radnych Rady Miasta, którzy jednogłośnie wsparli obie propozycje.
Przeciągające się i bezowocne rozmowy Prezydenta z klubem sportowym, a także brak propozycji lokalizacyjnej dla KTA oddział w Łomży spowodowały w ostatnich dniach nawiązanie formalnych kontaktów pomiędzy stowarzyszeniami i podpisanie w dniu 14 sierpnia br. porozumienia w sprawie wspólnego ubiegania się dla realizacji swoich przedsięwzięć statutowych o teren przy ul. Reymonta 4. Wspólny wniosek w tej sprawie do Prezydenta Miasta Łomża został złożony w dniu 20 sierpnia br. Jednocześnie wpłynął wspólny wniosek Zarządów stowarzyszeń do radnych Rady Miasta, w sprawie zdjęcia z porządku obrad Komisji Komunalnej wniosku Prezydenta dotyczący wyrażenia zgody na sprzedaż działki miejskiej przy Reymonta 4.
Wnioskodawcy w swoich wnioskach podnoszą fakt, że w swoich dotychczasowych rozmowach i pismach nigdy nie zwracali się do samorządu miasta z wnioskami o pokrycie niezbędnych do poniesienia kosztów i nakładów związanych z realizacją swoich inicjatyw. Natomiast współdziałanie obu stowarzyszeń otwiera nowe możliwości formalne i prawne zarówno przy podejmowaniu starań w nowej perspektywie unijnej o europejskie i krajowe fundusze celowe, jak i przy partycypowaniu w pokryciu niezbędnych nakładów. Podstawą do podjęcia tychże działań jest jednakże posiadanie zarządu nad nieruchomością dostosowaną pod wnioskowane cele inwestycyjne. Wielokrotnie motywowanym wcześniej zdaniem obu stowarzyszeń, działka miejska przy ul. Reymonta 4 spełnia wszystkie niezbędne wymogi.
Kierując się powyższymi racjami, jak również społeczną potrzebą i troską o rozwój sportu, ochrony zdrowia oraz wsparcie potrzeb rozwojowych i zdrowotnych łomżyńskiej populacji dzieci i młodzieży zarówno tej zdrowej, jak i niepełnosprawnej, statutowo upoważnione władze obu stowarzyszeń zwróciły się do Pana Prezydenta Czerniawskiego o pilne ustalenie terminu spotkania, w celu ostatecznego zdefiniowania warunków niezbędnych do realizacji na w/w działce miejskiej zgłoszonych wcześniej projektów. Zarządy wymienionych wyżej stowarzyszeń wspólnie wniosły też do radnych Rady Miasta Łomży, o uszanowanie wyrażonej wcześniej przez nich woli wsparcia zgłoszonych przez stowarzyszenia inicjatyw oraz przychylenie się do złożonego wniosku w sprawie oddalenia decyzji, pozwalającej na sprzedaż będącej przedmiotem wielomiesięcznych zabiegów działki miejskiej.

Prezes Zarządu ŁKK – Dariusz Syrnicki
Prezes Zarządu KTA oddział w Łomży – Monika Szymanowska

210204100642.gif

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę