Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 19 czerwca 2021 napisz DONOS@

Łomżyński MOPS pod lupą...

Zatrudnienie osoby bez wymaganych kwalifikacji, niezrealizowanie przyznanych i opłaconych usług opiekuńczych, ale także niewłaściwie zorganizowany nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, nieprzedstawianie Radzie Miasta „potrzeby w zakresie pomocy społecznej” i błędy w miejskich aktach prawnych dotyczących pomocy społecznej – to tylko kilka z nieprawidłowości jakich dopatrzyli się kontrolerzy z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w funkcjonowaniu systemu pomocy społecznej w Łomży po kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Kompleksowa kontrola łomżyńskiego MOPS „w zakresie realizacji przez gminę i powiat zadań własnych oraz zadań zleconych przez administrację rządową wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej” odbyła się pod koniec maja, ale dopiero kilka dni temu ujawniono jej protokół i skierowano wystąpienie do dyrektora MOPS-u i informację do prezydenta Łomży. Pracę łomżyńskiej placówki oceniono „pozytywnie z nieprawidłowościami”. W ocenie kontrolerów przyczyną powstania „nieprawidłowości i uchybień jest niewłaściwe stosowanie obowiązujących przepisów prawa”. Jak czytamy w dokumentacji kontrolnej dyrektor MOPS-u „wniósł zastrzeżenia do protokołu kontroli, które po dokonaniu analizy, nie zostały uwzględnione w całości”. 

Długa lista zastrzeżeń
Lista odnalezionych nieprawidłowości jest długa, a otwiera ją uwaga, że „jedna osoba świadcząca usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie posiada kwalifikacji do wykonywania zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi” zgodnie z wymaganiami prawa
„Posiadane przez pracownika wykształcenie podstawowe, certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie „przygotowania bezrobotnych kobiet do świadczenia usług opiekuńczych” oraz kontynuowanie nauki w liceum ogólnokształcącym nie spełnia przesłanek wymienionego przepisu."
W kilkustronicowym wystąpieniu pokontrolnym większość wskazanych uchybień dotyczy jednak „papierków” - brak jakichś zaświadczeń, niewłaściwe formularze, czy zbędne decyzje administracyjne. Są też i poważniejsze zarzuty. Dotyczą one choćby realizacji mniejszej liczby godzin usług opiekuńczych niż przyznano i co więcej pobrano za nie odpłatność. W przesłanych po kontroli wyjaśnieniach dyrektor MOPS-u przekazywał, że w części przypadków godziny te zostały odrobione po kontroli, i tłumaczył że „przyczyną były braki kadrowe spowodowane przebywaniem dużej liczby pracowników na zwolnieniu lekarskim(…)” 

Pomoc społeczna źle zorganizowana
Znaczna część uwag dotyczy jednak nie samej pracy MOPS-u, ale ogólnie organizacji pomocy społecznej w mieście. Okazuje się, że zgodnie z prawem nie tak powinna ona wyglądać i tego dotyczą wnioski skierowane bezpośrednio do prezydenta miasta Mieczysława Czerniawskiego. 
Andrzej Kozłowski, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW przekazując prezydentowi Łomży wystąpienie pokontrolne z MOPS “wniósł” do niego o zrealizowanie czterech punktów. Pierwszy z nich to "spowodowanie, aby nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej był sprawowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zgodnie z art. 112 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej”, a nie jak dziś to jest przez jeden z wydziałów ratusza. 
Drugi dotyczy zobowiązania prezydenta do podjęcia działań w celu „wyłączenia ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży ośrodka interwencji kryzysowej i noclegowni jako odrębnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej określonych w art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej”.  
Kolejne dotyczą bezpośrednio już podjętych przez prezydenta i Radę Miasta aktów prawnych, w których kontrolerzy z PUW dopatrzyli się sprzeczności z ustawą o pomocy społecznej. Na liście do zmiany jest ubiegłoroczne zarządzenie prezydenta w sprawie regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży, oraz cztery uchwały Rady Miejskiej. Jedna jest z tego roku, druga sprzed dwóch lat, a dwie kolejne są znacznie starsze z 2005 i 2006 roku.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę