Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 10 kwietnia 2021 napisz DONOS@

Nie chcą dać absolutorium Czerniawskiemu

Główne zdjęcie
Ratusz w Łomży

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Łomży wnioskuje, aby radni Łomży przyjęli uchwałę o nieudzieleniu prezydentowi Mieczysławowi Czerniawskiemu absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu miasta. Wniosek już trafił do radnych i ma być rozpatrywany podczas najbliższej sesji w środę. Komisja Rewizyjna wniosek o nieudzieleniu absolutorium prezydentowi stawia mimo, że wszystkie inne merytoryczne komisje Radny Miasta pozytywnie oceniły wykonanie budżetu miasta za 2013 rok. Komisja Rewizyjna zarzuca m.in. „zadłużenie miasta na najwyższym poziomie w historii Łomży”, „brak podejmowania działań w zakresie zmniejszania bezrobocia” czy wzrost zatrudniania i podwyżki w ratuszu.

Jak czytamy w uzasadnieniu do wniosku, Komisja Rewizyjna „w całości popiera” uwagę sformowaną w pozytywnej ocenie wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wskazała ona, że realizacja w 2013 roku wydatków, które nie wygasły z końcem 2012 r., w wymaganym terminie została zrealizowana w 43,90%, co spowodowało konieczność zwrotu na dochody budżetu w 2013 roku kwoty 4.489.077,86 zł.
Ponadto Komisja Rewizyjna sformowała osiem własnych uwag do ubiegłorocznej działalności prezydenta Łomży. Oto one:
1) Przeszacowanie dochodów w planie budżetu miasta w 2013 roku w stosunku do jego realizacji w zakresie sprzedaży nieruchomości miasta,
2) Zadłużenie miasta na najwyższym poziomie w historii Łomży. Zadłużenie budżetu Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013 r. wynosi 103.127.751,97, zobowiązania wymagalne 869,20 złotych, zobowiązania niewymagalne 15 549848,13 złotych. Razem 118678 469,30. Natomiast zadłużenie wg stanu na koniec 2012 roku wynosiło 83195182,97 złotych. Dynamika wzrostu zadłużenia kształtuje się na poziomie 42,65%
Nadmienić należy, że kredyty w 2013 roku zaciągane były na pokrycie zobowiązań finansowych z lat poprzednich, pokrycie deficytu i na inwestycje bieżące ale w tym znajduje się inwestycja wysokiego ryzyka związana z budową Parku Przemysłowego Łomża.
3) Brak podejmowania działań w zakresie zmniejszania bezrobocia. W analogicznym okresie 2010 roku bezrobocie wynosiło 14%, a w 2013 roku ponad 17%, nie licząc bezrobocia ukrytego.
4) Brak pomocy przedsiębiorcom. Wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości wpłynął z ŁIPH do UM w lutym 2013 roku. Projekt uchwały przedkładany radnym za rok na sesji majowej w 2014 roku.
5) Zwiększanie wynagrodzeń pracownikom „Ratusza" w 2013 roku w kryzysie miasta, kraju, a nawet całego świata
6) Zatrudnianie 10 pracowników na stanowiska administracyjne pomocnicze w Urzędzie z pominięciem konkursu.
7) Wydatki w kwocie około 180.000 złote związane z zatrudnieniem firmy świadczącej usługi doradcze w zakresie rozliczenia VAT z pominięciem trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomży, co jest niezgodne z Zarządzeniem Nr 54/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 04.03.2013 roku. 
8) Brak realizacji Uchwały Rady Miejskiej nr 507/LXVII/10 z dnia 27.10.2010 roku w zakresie budowy urządzeń infrastruktury technicznej przy ul. Wiejskiej, co blokuje rozwój miasta.

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna 2 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym negatywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Łomża za 2013 rok.
Warto dodać, że już w ubiegłym roku prezydent Łomży Mieczysław Czerniawski nie otrzymał od radnych absolutorium z wykonania budżetu za 2012 rok. Wówczas Rada Miasta nie podjęła uchwały o udzieleniu mu absolutorium. Teraz głosowany ma być wniosek o nieudzieleniu absolutorium. Zgodnie z prawem przegłosowanie go było by jednoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie prezydenta. Możliwość taka jest, ale tylko w referendum lokalnym, a takiego referendum nie przeprowadza się, jeżeli uchwała w sprawie nieudzielenia absolutorium została na 9 miesięcy przed końcem kadencji samorządu. A tak jest w tym wypadku.

zobacz: Czerniawski bez absolutorium i bez większości

210407125521.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę