Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 05 marca 2021 napisz DONOS@

„Nasza” skłócona PWSIiP

Główne zdjęcie
od lewej: Beniamin Dobosz z-ca prezydenta Łomży, Henryk Trojanowski - kanclerz PWSIiP, dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP - rektor uczelni, dr Dariusz Surowik.

Uroczystości jubileuszowe 10-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży nie zakończył „wojny” jaka toczy się wewnątrz uczelni. Już nikt nawet nie próbuje ukrywać, że po jednej stronie stoi rektor, a z drugą związany jest kanclerz. Wyciągnięto najcięższe działa angażując Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i „radę mentorów” czyli Konwent uczelni. Ten ostatnio, staraniem prezydenta Łomży, przyjął stanowisko formalnie zachęcające obie zwaśnione strony do zgody, ale też wskazujące jednego winowajcę.

Prezydent Łomży Mieczysław Czerniawski z PWSIiP w Łomży związany jest bardzo mocno. Sam podkreśla udział w powołaniu jej do życia, a ostatnio zdradził nawet, że jeszcze jest jej pracownikiem choć urlopowanym. Jest też przewodniczącym Konwentu PWSIiP, czyli ciała opiniodawczo-doradczego rektora skupiającego m.in. wicewojewodę, posłów, samorządowców, czy szefów dużych przedsiębiorstw i organizacji współpracujących z uczelnią. I właśnie do niego w pierwszej kolejności po ochronę zwróciła się utworzona w uczelni organizacja związkowa Solidarności. (zobacz: „Wojna” w uczelni)
Jeszcze podczas posiedzenia konwentu przed ponad dwoma tygodniami, w sprawach różnych, prezydent Czerniawski przedstawił projekt stanowiska jakie jego zdaniem Konwent powinien zająć. Zdaniem obecnych na sali było ono w swej wymowie jednoznaczne, dlatego zgłoszono szereg uwag i wniosków neutralizujących dokument. Ostatecznie ze względu na brak kworum prezydent zebrawszy uwagi, stanowisko musiał poprawić i jeszcze raz przedstawić na kolejnym posiedzeniu. To, zwołane specjalnie w tym celu, odbyło się w ostatni czwartek. Tym razem na sali była już ponad połowa członków Konwentu więc można było głosować. 
W stanowisku czytamy m.in.: „Podnoszone przez NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze w PWSIiP problemy dotyczące współpracy Pana Rektora z pracownikami administracji, jak również pracownikami naukowo - dydaktycznymi mogą w sposób pejoratywny rzutować na jakość kształcenia, warunki pracy, a przede wszystkim dalszy rozwój Uczelni. Konwent wyraża swoje głębokie zaniepokojenie zaistniałą sytuacją i według opinii członków Konwentu wyżej wymienione zjawiska wymagają natychmiastowej reakcji. Jako przyjaciele tej Uczelni apelujemy do Pana Rektora i uczelnianej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” o znalezienie rozwiązania tego sporu dla dobra Uczelni i społeczności z nią związanej.”
Ale Konwent zwraca się też tylko do rektora PWSIiP „o pilne podjęcie działań zmierzających do poprawy relacji interpersonalnych” i aby „nie pomijać troski o pracowników, którzy tworzyli tę Uczelnię.”
Okazuje się jednak, że nie wszyscy członkowie Konwentu sytuację w uczelni widzą i oceniają tak jak opisał ją prezydent. Stanowisko zostało przyjęte, ale tylko 6 głosami „za”, przy 4 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” i to pod warunkiem wprowadzenia zmiany w ostatnim zdaniu, które teraz wyraża wiarę Konwentu, że obie „strony konfliktu podzielą nasz pogląd, że bez wspólnej i zgodnej współpracy Uczelnia nie będzie mogła nadal podążać drogą sukcesu i rozwoju”.

Warto przypomnieć, że to już druga taka „wojna” w PWSIiP w Łomży. Pierwsza była dokładnie 5 lat temu, gdy ku wielkiemu zaskoczeniu rektorem uczelni przestał być jej twórca prof. Kazimierz Pieńkowski. Wówczas, w jubileuszowej publikacji z okazji 5-lecia PWSIiP, ujawnił on okoliczności, nieznane fakty, zaangażowanie działaczy i cenę..., by uczelnia umożliwiająca bezpłatne studia w Łomży mogła powstać. (zobacz: Historia powstania państwowej szkoły wyższej w Łomży)


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę