niedziela, 17 grudnia 2017 napisz DONOS@
171215122325.gif

MPWiK zarobił ponad pół miliona – nagrody dostali prezesi i dostaną je pracownicy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomży, należąca do samorządu miasta spółka, która zaopatruje mieszkańców w wodę i odbiera ścieki, „znajduje się w bardzo dobrej kondycji finansowej, osiągnęła najwyższy zysk netto od trzech lat, dlatego Prezydent zdecydował, że nagrody roczne członkom Zarządu Spółki zostaną wypłacone w wysokości 2-krotności ich przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2013 roku” - podała Anna Sobocińska, rzeczniczka Mieczysława Czerniawskiego. Dziś odbyło się posiedzenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPWiK czyli prezydenta miasta.

MPWiK z lotu ptaka
MPWiK z lotu ptaka

Jak przekazuje Sobocińska, podczas „walnego” prezydent udzielił absolutorium za 2013 r. zarówno członkom Zarządu jak i Rady Nadzorczej MPWiK, oraz rozdzielił ubiegłoroczny zysk spółki, który wyniósł 534 tys. 355,38 zł netto, czyli np. o 130 tysięcy więcej niż w 2011 roku.
- Spółka znajduje się w bardzo dobrej kondycji finansowej, osiągnęła najwyższy zysk netto od trzech lat, dlatego Prezydent zdecydował, że nagrody roczne członkom Zarządu Spółki zostaną wypłacone w wysokości 2-krotności ich przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2013 roku – podała rzeczniczka prezydenta Czerniawskiego zaznaczając jednocześnie, że Rada Nadzorcza proponowała aby nagrody prezesowi i wiceprezesowi spółki były wypłacone w wysokości 2,5-krotności ich przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zgodnie z decyzją prezydenta ubiegłoroczny zysk MPWiK został podzielony na cztery cześci. Ponad połowa – 270 tys. zł zostanie przeznaczona na nagrody do podziału dla załogi. 150 tys. zł jako dywidenda ma trafić do budżetu miasta Łomża, nieco ponad sto tysięcy złotych trafi na kapitał zapasowy Spółki, a o 10 tys. zł zwiększony zostanie Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W komunikacie po posiedzeniu Walnego Sobocińska przekazuje także, że MPWiK w najbliższym czasie przystąpi do procesu kompleksowej modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków. Została opracowana 4-wariantowa koncepcja modernizacji i do końca maja zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej. Wstępnie zakłada się, że do końca 2018 roku modernizacja powinna zostać zakończona. Ustabilizuje to na minimum 20-letni okres gospodarkę wodno-ściekową w naszym mieście, a wydajność oczyszczalni ścieków dzięki tej modernizacji wzrośnie dwukrotnie.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0