wtorek, 21 listopada 2017 napisz DONOS@

Dwa miliony na nowoczesną aparaturę do szpitala

Jak poinformował Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego, podczas dzisiejszego posiedzenia zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu województwa podlaskiego na rok 2014 Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Wyszyńskiego w Łomży. Kwota dotacji wynosi 2 mln zł i ma zostać przeznaczona na dofinansowanie zakupów sumie 27 urządzeń medycznych niezbędny do bieżącego funkcjonowania oddziałów i poradni.

Oto lista sprzętu i aparatury medycznej jaka ma trafić do łomżyńskiego szpitala w związku z uzyskaną dotacją:

 • zestaw napędów ortopedycznych i urazowych – 1 szt.,
 • zestaw do artroskopii z torem wizyjnym, kompletem osprzętu i instrumentarium operacyjnego + shaver – 1 szt.,
 • polisomnograf diagnostyczny – 1 szt.,
 • video ENG – 1 szt.,
 • zestaw napędów chirurgicznych – 1 szt.,
 • respiratory stacjonarne – 6 szt.,
 • videogastrofiberoskop – 1 szt.,
 • bronchofiberoskop intubacyjny – 1 szt.,
 • mikroskop lustrzany spekularny – 1 szt.,
 • inkubator stacjonarny zamknięty – 1 szt.,
 • głowica kardiologiczna do badania echo serca u noworodków do istniejącego aparatu usg PHILIPs – 1 szt.,
 • nCPAP – 1 szt.,
 • komora laminarna – 1 szt.,
 • tor wizyjny HD – 1 szt.,
 • stół operacyjny urologiczny przesuwny do sali endoskopowej – wymagany przez NFZ w ramach zawartych umów kontraktowych ze szpitalem - 1 szt.,
 • RTG ramię C – 1 szt.,
 • głowica przezprzełykowa do echokardiografu – 1 szt.,
 • polomierz (perymetr) komputerowy – 1 szt.,
 • ciemnia automatyczna – 1 szt.,
 • wideobronchofiberoskop + tor wizyjny + myjnia – 2 szt.,
 • unit stomatologiczny – 1 szt.

 


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0