niedziela, 17 grudnia 2017 napisz DONOS@
171215122325.gif

Piekarski na kolejne 4 lata

Od 10 lat kieruje łomżyńską „Solidarnością” i będzie kierował nią dalej. Delegaci z 23 Komisji Zakładowych i Międzyzakładowych łomżyńskiego oddziału NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze wybrali władze związku na kolejną kadencję 2014 - 2018. Przewodniczącym oddziału został dotychczasowy przewodniczący Henryk Piekarski, który funkcję tę nieprzerwanie pełni od końca marca 2004 roku.

Od lewej: Waldemar Dubiński, Andrzej Kropiwnicki i Henryk Piekarski
Od lewej: Waldemar Dubiński, Andrzej Kropiwnicki i Henryk Piekarski

Wyboru władz dokonano podczas sobotniego już XIII Walnego Zebraniu Delegatów NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze oddział w Łomży. Uczestniczyli w nim m.in. Andrzej Kropiwnicki, przewodniczący Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” i Waldemar Dubiński jego zastępca oraz przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej. Poza przewodniczącym oddziału wybrano także 11 członków Rady Oddziału i czteroosobową Komisję Rewizyjną.
Walne łomżyńskiej „Solidarności” odbywało się pod hasłem „Godna Praca – Godne Życie”. Jak przekazują związkowcy to ich odpowiedź na najnowsze propozycje złożone w Ministerstwie Pracy przez organizacje pracodawców, które zawierają między innymi: likwidację lub skrócenie 4-letniego okresu ochrony pracownika przed emeryturą, zniesienie obowiązku podawania przez pracodawcę przyczyn zwolnień w firmach do 50 pracowników oraz zmianę okresu wypowiedzenia umów o pracę. „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się dalszej liberalizacji praw pracowniczych i zapowiada zdecydowaną walkę w obronie polskich pracowników.

Henryk Piekarski z „Solidarnością” związany jest od 1989 roku. Pracuje w łomżyńskim MPEC-u i jest radnym Rady Miasta Łomża.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0