wtorek, 17 października 2017 napisz DONOS@

Komisja na eurowybory

Pięciu sędziów Sądu Okręgowego w Łomży weszło w skład Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Łomży, która czuwała będzie nad przebiegiem wyborów do Parlamentu Europejskiego, które mają odbyć się 25 maja. Przewodniczącym Komisji został sędzia Jan Leszczewski, Komisarz Wyborczy w Łomży, a jej siedzibą jest Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w biurowcu przy ul. Nowej 2, w której członkowie Komisji już rozpoczęli pełnienie dyżurów. Potrwają one aż do podliczenia głosów oddanych w tych europejskich wyborach.

Poza przewodniczącym sędzią Janem Leszczewskim w skład Komisji weszli także  sędziowie Sądu Okręgowego: Włodzimierz Wójcicki (który został wybrany wiceprzewodniczącym Komisji),  Andrzej Kordowski, Małgorzata Mieczkowska i Janusz Wyszyński.  Na inauguracyjnym posiedzeniu Komisja „pełnomocników do wypełniania zadań wyborczych oraz członków inspekcji na terenie 37 gmin i miast będących we właściwości terytorialnej”, a także sekretarza Komisji oraz pełnomocnika i koordynatora do spraw informatycznej obsługi wyborów. Sekretarzem został Jerzy Antoni Dołęgowski - dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży, pełnomocnikiem Wiesław Dąbrowski, a koordynatorem Ewa Dobrzycka – pracownicy Delegatury KBW. 

Zgodnie z komunikatem przekazanym przez przewodniczącego Jana Leszczewskiego Rejonowa Komisja Wyborcza w Łomży będzie pełniła dyżury do 23 maja w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 11.00 (terminy dyżurów począwszy od dnia 24 maja br. podane zostaną odrębnie). Siedzibą Rejonowej Komisji Wyborczej jest Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Łomży, ul. Nowa 2, II piętro, pokoje 213 i 227, tel./fax. 86 216-44-97, tel. 86 216-32-46, 86 216-31-35.

Okręgowej Komisji Wyborcza powołana dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym obejmującym województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie mieści się w gmachu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, pok. nr 254, II piętro, tel: 89 527-30-29, 523-23-48, 523-25-53). To tam odbywało się będzie przyjmowanie zgłoszeń i rejestracja list kandydatów na europosłów.
Przewodniczącym tej Komisji jest Rafał Malarski sędzia Sądu Najwyższego, Komisarz Wyborczy w Olsztynie.

OKW w Olsztynie pełni dyżury:
7-11 kwietnia 2014 r.    w godz.    11.00 -15.00
12 kwietnia 2014 r. (sobota)    w godz.    9.00 – 12.00
14 kwietnia 2014 r.    w godz.    10.00 - 15.00
15 kwietnia 2014 r.    w godz.    10.00 - 24.00
od dnia 16 kwietnia 2014 r. do dnia 23 maja 2014 r. w poniedziałki, środy i piątki w godz. 14.00 – 16.00
24 maja 2014 r. (sobota)   w godz.   9.00 – 15.00
25 maja 2014 r.    w godz.    6.00  - do czasu podania do publicznej wiadomości wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 3

170919012406.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0