wtorek, 12 grudnia 2017 napisz DONOS@

Plan na walkę z korupcją

Na pierwszym miejscu zagrożonych łapówkarstwem w Polsce są urzędnicy administracji państwowej i samorządowej, a obszary podatne na korupcję to m.in. przetargi na drogi i informatyzację – wynika z nowego rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019. Jak przekazuje Centrum Informacyjne Rządu głównym celem programu jest zwalczanie korupcji w Polsce przez wzmocnienie prewencji i edukacji zarówno w społeczeństwie, jak i administracji publicznej, ale „przewidziano także skuteczniejsze zwalczanie przestępczości korupcyjnej”. Z policyjnych danych wynika, że od kilku lat zjawisko korupcji w Polsce ma się zmniejszać, ale dane Centralnego Biura Antykorupcyjnego wskazują na wręcz odwrotny trend.

fragment  „Rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019”
fragment „Rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019”

W dokumencie podkreśla się, że zachowania korupcyjne pojawiają się w każdej dziedzinie życia społecznego, szczególnie tam, gdzie od decyzji pojedynczych osób zależy pozytywne lub negatywne załatwienie sprawy. Korupcja ułatwia działanie zorganizowanych grup przestępczych, a utrwalone w świadomości społecznej stereotypy zachowań korupcyjnych są czynnikiem, który niszczy struktury państwowe. 
W dokumencie zdiagnozowano obszary najbardziej zagrożone korupcją. Na pierwszym miejscy wymieniona jest administracja państwowa i samorządowa. Tu zachowania korupcyjne mogą wynikać m.in. z niejasności procedur, nieprawidłowości w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych, przyspieszania załatwienia spraw, wydawania decyzji niekorzystnych dla interesu społecznego.
Skala przestępstw korupcyjnych z zasady jest „ciemną liczbą” ponieważ obie strony uczestniczące w przestępstwie zainteresowane są jego ukryciem. Niemniej z danych za 2012 rok wynika, że policja prowadziła ponad 5,5 tysiąca postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa korupcyjne. Było to o niespełna 2,5% mniej niż rok wcześniej. Policja podkreśla, że po latach wzrostu (od 2000 do 2010 roku) liczby przestępstw korupcyjnych od 2011 roku notowany jest ich niewielki spadek.  Tymczasem Centralne Biuro Antykorupcyjne podaje, że o ile w 2010 roku prowadziło 65 postępowań przygotowawczych w sprawie korupcji, to w 2011 było ich już 102, a w 2012 – 113. 
Oddzielne śledztwa i postępowania w sprawach korupcyjnych w 2012 roku prowadziły też ABW (43), SG (61) oraz ŻW (44).


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0