poniedziałek, 20 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Strażacy mają zastrzeżenia do systemu przeciwpożarowego nowej hali

Od modernizacji instalacji przeciwpożarowej strażacy uzależniają odbiór budynku nowej hali targowej zbudowanej przy ul. Sikorskiego w Łomży. Na konieczne zmiany potrzebne jest 22 tysiące złotych. Prezydent miasta już wystąpił do radnych z wnioskiem o wprowadzenie do budżetu nowego zadania i zabezpieczenie środków na realizację.

Wnętrze nowej hali targowej
Wnętrze nowej hali targowej

Z informacji przekazywanych przez prezydenta radnym miasta wynika, że po przeprowadzeniu kontroli nowej hali targowej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łomży wynikła konieczność wykonania następujących prac dodatkowych:
- wymiana przewodów zasilających centralę sygnalizacji pożaru na ognioodporne,
- wykonanie wyłączenia, na skutek zadziałania systemu sygnalizacji pożaru, wentylatorów nadmuchowych i kurtyn powietrznych nad drzwiami wejściowymi,
- montaż trzech dodatkowych czujek sygnalizacji pożaru
Od ich wykonania strażacy uzależniają odbiór hali. Ten jest konieczny aby miasto mogło wystąpić do nadzoru budowlanego o pozwolenie na użytkowanie obiektu, a bez tego dokumentu do nowej hali targowej nie mogą wejść nawet kupcy aby móc dostosowywać boksy do swoich potrzeb. 
I informacji przekazanej radnym miasta prezydent Mieczysław Czerniawski podaje, że instalacja elektryczna p.poż została wykonana na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej przez rzeczoznawcę d.s. zabezpieczeń p.poż. Dokumentację mieli oni opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, a „żądania PSP wynikają z ich wewnętrznych przepisów”. 
- Funkcjonariusze PSP konsultowali wykryte usterki z innymi rzeczoznawcami i Komendą Główną PSP i mimo prowadzonych konsultacji podtrzymali swoje stanowisko – przekazuje radnym prezydent Czerniawski wnioskując o wprowadzenie do budżetu miasta  nowego zadania pn. „Hala Targowa -dostosowanie instalacji elektrycznej i p.poż da wymogów PSP” i zapisanie na ten cel 22 tysięcy złotych.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0