sobota, 18 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Małe sądy wracają

Reorganizacja na mapie administracyjnej sądownictwa czeka już tylko na podpis prezydenta. Sejm przyjął w piątek większość zgłoszonych przez Senat poprawek do prezydenckiego projektu ustawy. Nowelizacja umożliwia przywrócenie części z 79 sądów rejonowych zniesionych na początku 2013 r. w tym sądów w Grajewie i Wysokiem Mazowieckiem.

Budynek sądu w Grajewie (fot. archiwum)
Budynek sądu w Grajewie (fot. archiwum)

Dotychczas sądy rejonowe mógł znosić i tworzyć minister sprawiedliwości mocą wydanego przez siebie rozporządzenia. Teraz będzie to robił na mocy ustawy. Zgodnie z ustawą sąd rejonowy będzie tworzony dla obszaru jednej lub kilku gmin, w których mieszka co najmniej 50 tys. mieszkańców, jeżeli łączna liczba spraw sądowych wpływających z tego obszaru wynosi co najmniej 5 tys. rocznie. Ponadto, zgodnie z nowelizacją, sąd będzie mógł być utworzony na obszarach zamieszkanych przez mniej niż 50 tys. mieszkańców, pod warunkiem spełnienia wyżej wymienionego kryterium liczby spraw. Przy określaniu liczby spraw sądowych będą brane pod uwagę sprawy cywilne, karne oraz rodzinne i nieletnich. Sąd rejonowy będzie mógł być zniesiony, jeżeli ogólna liczba spraw w ciągu kolejnych 3 lat nie przekroczy 5 tys. w każdym roku kalendarzowym. 
Ustawa daje ministrowi sprawiedliwości 6 miesięcy od jej wejścia w życie na dokonanie zmian w organizacji sądownictwa.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0