Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 01 października 2023 napisz DONOS@

ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków o płatności obszarowe

Od wtorku 15 marca do 15 maja br. w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowane wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2005 r. Dopuszczalne jest złożenie wniosku po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca 2005 r. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia należna rolnikowi płatność będzie obniżana o 1%. Rolnik gospodarujący na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania może wystąpić również o przyznanie dodatkowych płatności z tytułu ONW.


Rolnicy, którzy ubiegali się o przyznanie płatności w 2004 r., otrzymają z ARiMR za pośrednictwem poczty częściowo wypełniony formularz wniosku (tzw. wniosek spersonalizowany) wraz z instrukcją wypełnienia. W przypadku, gdy rolnik złoży wniosek o płatność bezpośrednią przed otrzymaniem wniosku spersonalizowanego, nie powinien go składać po raz drugi.

Producenci rolni, którzy zamierzają po raz pierwszy złożyć wniosek o płatności obszarowe, powinni wystąpić do ARiMR o nadanie im numeru identyfikacyjnego. Formularze wniosków o płatności bezpośrednie można otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Są one także dostępne na stronie internetowej www.arimr.gov.pl. Wnioski należy składać w biurze właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

O płatności bezpośrednie do gruntów rolnych może się ubiegać producent rolny posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha. Działki rolne wchodzące w skład gospodarstwa nie mogą być mniejsze niż 0,1 ha i muszą być utrzymane w dobrej kulturze rolnej. Płatności przysługują również osobom, które władają gruntami rolnymi z innego tytułu np. dzierżawy, użytkowania i użyczenia. Należy pamiętać, że o dopłatę na daną działkę rolną może ubiegać się tylko jeden wnioskodawca. Jeśli więc osoba użytkująca grunt rolny (a nie będąca jej właścicielem) zamierza złożyć wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, powinna zawrzeć umowę na użytkowane grunty (najlepiej w formie pisemnej). W ten sposób uniknie problemów w przypadku, gdy z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich na tę samą działkę rolną wystąpi inny wnioskodawca.

Jeżeli rolnik lub inny wnioskodawca ma już numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR, nie musi się o to ubiegać ponownie. Wyjątkiem jest zmiana danych, np. NIP czy REGON. W takiej sytuacji wnioskodawca powinien złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów, zaznaczając, że celem zgłoszenia jest zmiana danych.

Na płatności bezpośrednie składają się:
* jednolita płatność obszarowa do gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym (grunty orne, pastwiska, łąki, sady i uprawy wieloletnie), a także upraw wierzby (Salix sp.) i róży bezkolcowej (Rosa multiphlora) na cele energetyczne;
* płatności uzupełniające do powierzchni upraw:
- chmielu;
- innych roślin, określanych corocznie w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Osoba ubiegająca się o płatność obszarową za 2005 r. deklaruje we wniosku o przyznanie płatności:
* wszystkie działki ewidencyjne wchodzące w skład gospodarstwa, na których położone są grunty rolne; w przypadku ubiegania się o płatność ONW, wszystkie działki ewidencyjne wchodzące w skład gospodarstwa (w tym: budowlane, zalesione, pod wodami, stanowiące nieużytki itp.),
* trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska).

Wpisując we wniosku powierzchnię trwałych łąk i pastwisk, wnioskodawca zobowiązuje się, że powierzchnie zadeklarowane jako trwałe użytki zielone nie zostaną włączone do płodozmianu oraz że nie ulegnie zmniejszeniu procentowy udział powierzchni trwałych użytków zielonych w gospodarstwie.

Przelewy z tytułu płatności obszarowych za 2005 rok będą dokonywane w okresie od 1 grudnia 2005 r. do 30 czerwca 2006 r.

 

Dział współtworzy:
WODR Szepietowo
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę