środa, 22 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Doktor habilitowany

Łomżyński historyk Krzysztof Sychowicz zdobył tytuł doktora habilitowanego. Nadała mu go Rada Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie doceniając dotychczasowy dorobek naukowy oraz przedstawioną pracę habilitacyjną pt. „Władze komunistyczne wobec kościołów i związków wyznaniowy w województwie białostockim w latach 1944-1975”.

Dr hab. Krzysztof Sychowicz
Dr hab. Krzysztof Sychowicz

Krzysztof Sychowicz ma 45 lat. W 1995 roku ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Historii. W 2002 roku tam się doktoryzował. 
Pracę zaczynał jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży, a później także w III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży. Był m.in. doradcą metodyczny dla nauczycieli historii szkół średnich w woj. łomżyńskim, przewodniczącym regionalnej grupy przedmiotowej z historii, oraz członkiem krajowego zespołu Programu Nowa Matura.
Dziś jest wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz pracownikiem naukowym białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Dr hab. Krzysztof Sychowicz równie mocno jak historią - przede wszystkim przemianami społeczno-politycznymi w Polsce lat 1945-90 - pasjonuje się wędkarstwem.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0