Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 28 marca 2023 napisz DONOS@

Nabór 2014 - Kryteria przyjęć

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć do Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży, wartości punktowych tych kryteriów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów. Na podstawie art. 20 c ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 w związku z art. 6 ust. 1 Ustawy z dn. 06.12.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Łomża zarządzam, co następuje: § 1 Przeprowadza się rekrutację do Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Łomża na rok szkolny 2014/2015 według następujących zasad: 1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Łomża. 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniający warunek – zamieszkania na terenie Miasta Łomża - niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu – na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria - ustawowe: 1) wielodzietność rodziny kandydata; 2) niepełnosprawność kandydata; 3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§ 2

Ustala się, iż powyższe kryteria mają wartość w roku szkolnym 2014/2015 – po 128 pkt każde.

§ 3

Do potwierdzenia powyższych kryteriów określa się następujące/niezbędne/ dokumenty:

1) akty urodzenia/odpisy skrócone aktów urodzenia lub Karta Dużej Rodziny – Miasta Łomża,

2) kserokopia orzeczeń stwierdzających niepełnosprawność kandydata, bądź jednego/obojga rodziców kandydata, rodzeństwa kandydata,

3) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

4) kserokopia wyroków sądowych stwierdzających objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§ 4

Na rok szkolny 2014/2015 ustala się dodatkowe kryteria przyjęć do przedszkola i wartość punktową tych kryteriów, jak poniżej:

1) kandydat rodziców pracujących zawodowo/studiujących - 64 pkt,

2) kandydat spełniający roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne - 32 pkt,

3) kandydat, którego rodzeństwo już uczęszcza do danego przedszkola - 16 pkt,

4) kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni płacą podatki na rzecz Miasta Łomża - 8 pkt.

§ 5

Na rok szkolny 2014/2015 ustala się obowiązek potwierdzenia kryteriów wymienionych w § 4 dokumentami jak poniżej:

1) kandydat rodziców pracujących zawodowo/studiującychoświadczenie,

2) kandydat spełniający roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolnewewnętrzne dokumenty przedszkola,

3) kandydat, którego rodzeństwo już uczęszcza do danego przedszkola - wewnętrzne dokumenty przedszkola,

4) kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni płacą podatki na rzecz Miasta Łomża – oświadczenie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży.

 


Dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola i pozostające w nim na rok szkolny 2014/2015

 

Rodzic:

· Wypełnia w dniach 10.03.2014r-21.03.2014r do godz.15.00 deklarację pozostania na stronie htps://nabor.progman.pl/lomza.html w panelu: przedszkole i oddziały przedszkolne > panel dla rodziców

· Po wypełnieniu deklaracji drukuje kartę /ważny numer w prawym górnym/, podpisuje ją i dostarcza do nauczyciela w grupie

· Dzieci wykazane w deklaracjach będą przyjęte automatycznie na rok szkolny 2014/2015

· Rodzice dzieci urodzonych w 2008r w pierwszym półroczu nie składają deklaracji w przedszkolu, gdyż z mocy ustawy podlegają obowiązkowi szkolnemu i powinni zgłosić się do szkoły w swoim rejonie.

· Po 21.03.2014r nie będzie możliwe automatyczne przyjecie dzieci, dlatego prosimy o przestrzeganie podanego terminu

Dzieci rozpoczynające edukację przedszkolną w roku szkolnym2014/2015

 

Rodzic:

· Wypełnia w dniach 24.03.- 04.04.2014r do godz.15.00 kartę zgłoszenia dziecka na stronie htps://nabor.progman.pl/lomza.html w panelu : przedszkole i oddziały przedszkolne> panel dla rodziców

· Wypełnione zgłoszenie drukuje, podpisuje i niezwłocznie dostarcza do przedszkola pierwszej preferencji /ważny numer w prawy górnym rogu/

· Dostarcza także wypełnione oświadczenie (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej przedszkola:WWW.przedszkole.5.4lomza.pl w zakładce : aktualności rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 lub do pobrania w pokoju administracji

· Jeżeli przedszkolem pierwszej preferencji jest nasza placówka, zgłoszenie składa się w pokoju administracji u pani Zofii Gałązka

· Zapisu do przedszkola można również dokonać w placówce – w pokoju administracji

 

 

Agata Komorowska
pt, 28 lutego 2014 23:08
Data ostatniej edycji: so, 08 marca 2014 11:40:42

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę