czwartek, 19 października 2017 napisz DONOS@

Przedszkolakom będzie lepiej

Nowe place zabaw, nowe wyposażenie do sal oraz dostosowanie toalet do potrzeb... przedszkolaków z Turośli i okolicy zakłada projekt na który gmin zdobyła niemal 350 tys zł unijnego dofinansowania. Za te pieniądze do potrzeb najmłodszych uczniów zostaną dostosowane oddziały przedszkolne w trzech Szkołach Podstawowych w Turośli, Ptakach i w Lemanie.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski  w piątek 14 lutego umowę na dofinansowanie projektu edukacyjnego gminy Turośl z funduszy unijnych podpisali członek zarządu województwa, Jacek Piorunek oraz wójt Turośli Piotr Niedbała. Objęte wsparciem w ramach projektu będą 4 oddziały przedszkolne w trzech Szkołach Podstawowych w miejscowościach Turośl, Ptaki i Leman na terenie Gminy Turośl, w których zdiagnozowano  problemy dotyczące zaplecza infrastrukturalnego, tj. braki w wyposażeniu. 
W ramach projektu powstaną przy nich nowe place zabaw, zostanie zakupione wyposażenie do sal: meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt ITC, sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne, programy multimedialne. Projekt zakłada również dostosowanie toalet do potrzeb dzieci młodszych oraz  zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi.
Dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 348 713,98 PLN pochodzi z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

170919012406.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0