niedziela, 19 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Rolnicy z województwa stracą dziesiątki milionów?

Przyjęta przez Sejm Ustawa w dniu 24 stycznia br. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, pozbawia rolników dotychczasowej uzupełniającej płatności obszarowej (UPO) i płatności zwierzęcej (PZ) – alarmuje prezes Podlaskiej Izby Rolniczej. Tymczasem w województwie podlaskim co trzeci hektar będący w użytkowaniu rolniczym kwalifikuje się do płatności zwierzęcej. - Oznacza, że tylko na podlaską wieś może nie trafić kilkanaście lub kilkadziesiąt milionów złotych - wylicza Grzegorz Leszczyński apelując od marszałka Senatu o podjęcie działań zmierzających do zmiany niekorzystnych zapisów w ustawie dotyczącej płatności bezpośrednich w 2014 r.

Dotychczas dopłaty uzupełniające obejmowały pięć sektorów: chmiel, tytoń, skrobię ziemniaczaną, tzw. płatność zwierzęcą (do łąk) oraz uzupełniającą płatność obszarową (m.in. do produkcji zbóż). Obecnie planowane wsparcie ogranicza się jedynie trzech - chmiel, skrobia i tytoń i przewiduje wsparcie w kwocie 48 mln euro. W przypadku stosowania wsparcia krajowego we wszystkich sektorach - kwota ta mogłaby wynieść nawet 385 mln euro. 
- Pozbawienie rolników szczególnie płatności zwierzęcej jest bardzo krzywdzące i niezrozumiałe. To produkcja zwierzęca należy do najważniejszych kierunków produkcji rolniczej.  Ze sprzedaży zwierząt i produktów zwierzęcych pochodzi prawie 70% przychodów w gospodarstwach rolnych -  – podkreśla prezes Leszczewski wnoszę do marszałka Senatu,gdzie trafiła właśnie uchwalona w ubiegłym tygodniu przez posłów ustawa, o przywrócenie zapisów umożliwiających wypłacanie płatności uzupełniające do powierzchni upraw - roślin przeznaczonych na paszę, uprawnianych na trwałych użytkach zielonych.  
Jak przekonuje prezes PIRol Rozporządzenie (UE) nr 131012013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013r. określające niektóre przepisy przejściowe na 2014 r daje możliwość dla państw członkowskich posiadających jednolitą płatność obszarową – stosowania przejściowego wsparcia krajowego, uwzględniającego sektorowe koperty finansowe z 2013 r.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0