poniedziałek, 18 grudnia 2017 napisz DONOS@
171215122325.gif

Styczniowe dodatki dla nauczycieli

Ponad sto tysięcy złotych musi wypłacić Łomża zatrudnionym w miejskich szkołach nauczycielom z dwóch grup: stażystów i mianowanych. To dlatego, że te dwie grupy awansu zawodowego nauczycieli nie osiągnęły w ubiegłym roku w Łomży – gwarantowanej Kartą Nauczyciela - średniej pensji i teraz, do końca stycznia, miasto musi wypłacić pedagogom jednorazowe dodatki uzupełniające.

Gwarantowane Kartą nauczyciela średnie wynagrodzenie wynosiło w ubiegłym roku, w  przypadku nauczycieli: stażystów 2 717,59 zł, kontraktowych - 3 016,52 zł, mianowanych - 3 913,33 zł, a dyplomowanych - 5 000,37 zł miesięcznie. W Łomży takich średnich nie osiągnięto w dwóch grupach, którym teraz zostaną wypłacone dodatki.  Pomiędzy zatrudnionych w łomżyńskich szkołach nauczycieli stażystów rozdzielone będzie nieco ponad 39 tys zł, a pomiędzy nauczycieli mianowanych ponad 63 tys zł.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0