czwartek, 14 grudnia 2017 napisz DONOS@

Coraz mniej Łomży w Łomży

Na koniec 2013 roku w Łomży na pobyt stały zameldowanych było mniej niż 60 500 osób. To o 360 mniej niż rok wcześniej. W porównaniu do ubiegłego roku roku liczba osób meldujących się na stałe w mieście zmniejszyła się o ponad 10%, a liczba nowo narodzonych i zameldowanych dzieci o niemal 10%. I te tendencje są stałe od lat. Niemalże niezmienna pozostaje tylko liczba zgonów – blisko 450 rocznie.

Łomża, Stary Rynek
Łomża, Stary Rynek

Według danych GUS rekord ludności Łomża osiągnęła w 2001 roku. Wówczas mieszkało tu 65 tysięcy 265 osób. W kolejnych latach mieszkańców ubywało.  
- Obserwujemy stały spadek liczby stałych mieszkańców miasta od czasu, gdy Łomża przestała być stolicą województwa – podaje Anna Sobocińska, rzeczniczka prezydenta miasta. 
Na koniec 2013 roku na pobyt stały w mieście zameldowanych było 60 495, a łącznie z zameldowaniami czasowymi liczba mieszkańców wynosiła 62 201 osób. To o około 350 osób mniej niż na koniec 2012 roku (60 855 na pobyt stały, a 62 542 łącznie mieszkańców na pobyt stały i czasowy).
Z przekazanych przez Sobocińską danych wynika, że tylko w przeciągu czterech ostatnich lat liczba osób meldujących się na pobyt stały w Łomży i liczba nowo narodzonych dzieci spadła o blisko 20%. Jeszcze w 2010 roku w Łomży zameldowało się z 2470 osób w tym 648 to dzieci nowo narodzone. W ubiegłym roku było to odpowiednio 2004 osoby i 536 noworodków.    

Zobacz też: Tak wielu bezrobotnych w Łomży nie było od lat


I wobec tych danych jak ponury żart brzmi podsumowanie wprost ze strony ratusza: „Dla Łomży był to pomyślny rok”


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0