wtorek, 17 października 2017 napisz DONOS@

Kłamca lustracyjny z mandatem radnego w nowy rok

Skazany jeszcze we wrześniu ubiegłego roku prawomocnym wyrokiem za kłamstwo lustracyjne m.in. na pięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych radny gminy Łomża Piotr Chojnowski w dalszym ciągu ma mandat radnego. Na ostatniej w 2013 roku sesji Rady Gminy Łomża nie udało się nawet wprowadzić do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia formalnej uchwały w sprawie wygaszenia mu mandatu radnego.

Przypomnijmy Piotr Chojnowski jeszcze jako kandydat na radnego gminy złożył oświadczenie lustracyjne w którym podał, że nie współpracował ze służbami PRL-u. Prawdziwość tego oświadczenia podważyło Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Białymstoku, które skierowało do sądu wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego. 22 kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku wydał orzeczenie stwierdzające fakt złożenia przez radnego Rady Gminy Łomża – Piotra Chojnowskiego niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego. Sąd orzekł wobec lustrowanego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy – na okres 5 lat, a także orzekł zakaz pełnienia przez niego funkcji publiczne na okres 5 lat. Po odwołaniu radnego wyrok ten orzeczeniem z 26 września 2013 roku, utrzymał go w mocy  Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Tym samym wyrok stał się prawomocnym. Niemniej aby radny stracił miejsce we władzy gminy potrzebna jest jeszcze formalna uchwała Rady Gminy Łomża o wygaszeniu mandatu. Na początku grudniu, gdy po raz pierwszy opisywaliśmy tę sytuację zasłaniano się, że do Urzędu Gminy nie dotarła jeszcze z sądu oficjalna informacja o tym, że radny jest kłamcą lustracyjnym. Kilka po tym artykule informacja taka do urzędu wpłynęła. Mimo, że od tego czasu były już dwie sesje Rady Gminy sprawa wygaszenia mandatu radnego forlanie w porządku obrad nie stanęła. Dlatego przed ostatnią w 2013 roku sesją – zaplanowana na 30 grudnia – grupa radnych złożyła wniosek i projekt uchwały aby mandat ten wygasić. Radni wnioskodawcy tłumaczyli, że wygaszając teraz mandat radnego mieszkańcy wsi Chojny Młode, Stare Chojny, Grzymały Szczepankowskie, Mikołajki, z którego okręgu radnym jest Piotr Chojnowski jeszcze w tej kadencji samorządu zyskaliby nowego reprezentanta w Radzie Gminy, a przeciąganie tej sprawy może doprowadzić do sytuacji że na  wybory uzupełniające będzie już za późno. 
Niestety za wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia takiej uchwały opowiedziało się jedynie 6 radnych gminy. Większość głosowała przeciw. 
Przypomnijmy zgodnie z prawem rada gminy ma trzy miesiące na wygaszenie mandatu radnego skazanego prawomocnym wyrokiem sądu. Jeśli w tym czasie tego nie zrobi zarządzenie zastępcze powinien wydać wojewoda. Rada może jednak takie zarządzenie zaskarżyć do sądu...

170919012406.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0