sobota, 18 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Prezes SM „Perspektywa” ujawnił ile zarobił

137 tysięcy 173 złote i 70 groszy tyle wyniosły „pomniejszone o potrącenia ustawowe” ubiegłoroczne dochody prezes SM „Perspektywa” Zbigniewa Lipskiego. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży opublikowano „korektę” oświadczeń majątkowych trzech miejskich radnych w tym prezesa Lipskiego.

wyjaśnienia radnego Zbigniewa Lipskiego
wyjaśnienia radnego Zbigniewa Lipskiego
wyjaśnienia radnego Witolda Chludzińskiego
wyjaśnienia radnego Witolda Chludzińskiego

Każdy z radnych miejskich raz do roku musi składać oświadczenie majątkowe, w którym ma ujawnić swoje oszczędności, nieruchomości, majątek w ruchomy którego wartość przekracza 10 tys zł, ale także ubiegłoroczne dochody i ich źródła, oraz zadłużenie. Kontroli oświadczeń dokonuje przewodniczący Rady Miasta i Urząd Skarbowy. I w wyniku tych kontroli tradycyjnie już dopatrzono się kilku uchybień. W tym roku jednak trzech radnych zostało wezwanych do złożenia wyjaśnień na piśmie i uzupełnień oświadczeń składanych w kwietniu. Jednym z nich był prezes SM „Perspektywa” Zbigniew Lipski. W tym przypadku stwierdzonym uchybieniem było nie wpisanie dochodów ze stosunku pracy. EW pisemnym wyjaśnieniu prezes Lipski tłumaczy, że wynagrodzenie ze stosunku pracy do oświadczenia ponieważ uważał, że wystarczy to, że do składanego oświadczenia załączył PIT.
Pisemnie tłumaczyć się musieli także radny Witold Chludziński, którego przewodniczący zobowiązała do ujawnienia przychodu i dochodu z działalności gospodarczej i gospodarstwa rolnego, oraz radny Henryk Piekarski, który w części niejawnej oświadczenia nie podał miejsca położenia wymienionej w części jawnej nieruchomości.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0