sobota, 21 października 2017 napisz DONOS@

W kupie taniej

Od 20% do nawet blisko połowy na rachunkach za prąd zaoszczędzą podmioty, które zdecydowały się przystąpić do zorganizowanej przez starostę łomżyńskiego „Łomżyńskiej Grupy Zakupowej”. W sumie jedenaście podmiotów i samorządów w ciągu roku ma zaoszczędzić blisko 600 tysięcy złotych. Największe oszczędności na poziomie 275 tys. zł ma uzyskał szpital w Łomży.

Podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej „Łomżyńskiej Grupy Zakupowej” (fot. Powiat Łomżyński)
Podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej „Łomżyńskiej Grupy Zakupowej” (fot. Powiat Łomżyński)

Łomżyńską Grupę Zakupową, której liderem jest Powiat Łomżyński początkowo tworzyły jednostki organizacyjne powiatu: Powiatowy Urząd Pracy, Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Muzeum Przyrody w Drozdowie raz Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, oraz okoliczne gminy: Łomża, Gmina Śniadowo, Gmina Zbójna i Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, a później do porozumienia dołączyła jeszcze Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży oraz Gmina Miejska Ciechanów.

Przetarg odbywał się w dwóch częściach - dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów, którą wygrała firma PKP ENERGETYKA S.A. w Białymstoku oraz - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego, gdzie zwyciężyło PGE Obrót S.A. w Białymstoku. W tym tygodniu Starosta Lech Szabłowski podpisał umowy ze zwycięzcami. Będą one obowiązywać przez rok począwszy od 1 stycznia 2014 r. 
Według szacunkowych wyliczeń oszczędności w skali roku dla całej grupy zakupowej wyniosą blisko 600 tysięcy złotych. W złotówkach największe oszczędności na poziomie 275 tys zł ma uzyska szpital w Łomży. Natomiast jednostkowy zysk na sprzedaży 1 MWh waha się w granicach między 20% a 47%. Powiat Łomżyński osiągnął oszczędności na poziomie około 25%, zaś Gmina Miejska Ciechanów blisko 47%.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0