sobota, 18 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Rodziny z Łomży czekają na „szlachetną paczkę”

- Jest jeszcze około 30 rodzin z Łomży i okolicy, dla których nie mamy jeszcze szlachetnej paczki - mówi Agnieszka Truszkowska regionalny lider ogólnopolskiego projektu „Szlachetna Paczka”. Realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA projekt łączy potrzebujących z osobami, które mogą i chcą im pomagać w tym roku ma już 13. edycję. Dzięki innowacyjnemu podejściu i standardom działania projektu rodziny żyjące w ubóstwie otrzymują konkretną, dopasowaną do ich potrzeb pomoc. - Nasi wolontariusze w tym roku odwiedzili 67 rodzin z Łomży i regionu i 54 z nich zakwalifikowali do programu. Niestety większość z nich nie ma jeszcze swojej szlachetnej paczki - mówi Agnieszka Truszkowska, podkreślając, że potrzebujący proszą przede wszystkim o żywność i ubrania.

Wolontariusze Szlachetnej Paczki szukają rodzin w potrzebie, następnie spotykają się z nimi, diagnozują ich sytuację, poznają konkretne potrzeby i podejmują decyzję o włączeniu do projektu.
Potencjalni darczyńcy przez stronę internetową mogą przejrzeć zapotrzebowanie zgłoszonych rodzin i wybrać tę  dla której sami przygotowują paczkę z darami o które ona prosi. 
- Ludzie potrzebujący zazwyczaj nie chcą się obnosić ze swoim ubóstwem – mówi  Agnieszka Truszkowska, która o raz drugi zaangażowała się w akcję „Szlachetna Paczka”. - Nasz wolontariusz  odwiedza wszystkie rodziny i analizując sytuacje na miejscu podejmuje decyzję, czy będziemy chcieli jej pomóc. Są oczywiście i rodziny, które chciałoby się utrzymywać z biedy, ale my staramy się je eliminować. 
Rodziny na liście potrzebujących są różne. Są rodziny wielodzietne, ale i są osoby samotne. Główną przyczyna ich ubóstwa jest bezrobocie, ale zdarzają się także problemy alkoholowe. 
- Wolontariusz odwiedzający rodzinę w takim wypadku musi to ująć w opisie rodzin dostępnych dla potencjalnych darczyńców – mówi Truszkowska. - Chcemy, aby każdy dający swoją pomoc miał pełną wiedzę do kogo ona dotrze.  

W tym roku łomżyński magazyn Szlachetnej Paczki znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy. To tam 7 i 8 grudnia należy dostarczyć paczkę, którą wolontariusze zawiozą do wskazanej rodziny. Osoby, które chciałyby sprezentować dla którejś z rodzin potrzebujących pomocy paczkę mogą zgłaszać się jeszcze do 6 grudnia. 
- Na razie, mamy deklaracja przygotowania paczek dla niespełna połowy rodzin – mówi Agnieszka Truszkowska. - „Swoje” rodziny wybrali już niektóre szkoły, policja. Są też deklaracje od osób prywatnych, ale wciąż oczekujemy na kolejnych chętnych.
Zgłaszać się można za pośrednictwem serwisu internetowego www.szlachetnapaczka.pl. Tam też dostępny jest wykaz rodzin potrzebujących pomocy.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0