Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 28 lutego 2021 napisz DONOS@

Prezydencka rewolucja w oświacie wycofana... czy ukryta?

Główne zdjęcie
Mieczysław Czerniawski

Czy prezydent Łomży chciał w przyszłym roku przekazać organizacjom pozarządowym trzy miejskie przedszkola, przekształcić Szkołę Podstawową Nr 2 w szkolę filialną „czwórki” zostawiając tu jedynie klas 0-III, i zlikwidować Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, a do jego budynku przeprowadzić Technikum Nr 9 wchodzące w skład Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych? Prezydent napisał o tym w przekazanym w piątek radnym projekcie założeń polityki społeczno–gospodarczej na rok 2014. W poniedziałek rano opisaliśmy prezydenckie plany, a po południu Anna Sobocińska, rzeczniczka prezydenta tłumaczy, że to są „analizy, a nie decyzje”, które zostały ujawnione przez pomyłkę. - Wniesiona już została do Rady Miejskiej autopoprawka, która rezygnuje z zapisów szczegółowych. (...)Dajemy szansę placówkom na przeprowadzenie kolejnych naborów – napisała rzeczniczka prezydenta Mieczysława Czerniawskiego.

W piątek 13 września prezydent przekazał do Rady Miasta  projekt uchwały w sprawie przyjęcia założeń polityki społeczno–gospodarczej na rok 2014. To dokument strategiczny, na którego  podstawie uchwalany jest budżet miasta na przyszły rok. Pod przesłanym miejskim radnym dokumentem podpisał się zastępca prezydenta Łomży Beniamin Dobosz. Znaleźliśmy w nim zapisy wręcz o rewolucji w oświacie, jaką prezydent chciał przeprowadzić już w 2014 roku. Jej podstawą ma być „partnerstwo publiczno-prywatne” czyli jak wyjaśnia prezydent „przekazywanie przedszkoli i szkół organizacjom pozarządowym”, a także korekta sieci szkół(...) oraz zwiększenie rezerwy oświatowej na dotacje „dla innych organów prowadzących szkoły”. W dokumencie wymieniono także cztery projektowane działania: 
•   Sieć przedszkoli - w drodze otwartego konkursu przekazanie prowadzenia organizacjom pozarządowym Przedszkoli Nr 1, 2, 10.
Przewidywane skutki: wzrósł liczby miejsc w tych jednostkach, spadek kosztów utrzymania tych przedszkoli o 25%, wzrost jakości usług poprzez stworzenie konkurencyjności oferty między organami prowadzącymi. 
•    Szkoły podstawowa i gimnazja: przekształcenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w szkolę filialną Szkoły Podstawowej Nr 4. W budynku przy ul. Pięknej należy zachować stopień organizacyjny szkoły klas 0-III.
Piętro budynku SP 2 przeznaczyć dla administracji oświatowej. Przewidywane skutki: wzmocnienie organizacyjne Szkół Podstawowych 2 i 4, obniżenie kosztów kształcenia jednego ucznia poprzez racjonalne wykorzystanie bazy materialnej. Przeniesienie Wydziału Oświaty do budynku spełniającego warunki dla instytucji publicznej. 
•    Zespoły szkół zawodowych: Technikum Nr 9 wchodzące w skład Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych przenieść do dotychczasowej siedziby Zespołu Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego na ul. Przy koszarowej.
•    Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego: Rozwiązać ZCKPiU. Centrum Kształcenia Praktycznego włączyć w skład Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przenieść do budynku przy ul. Polnej (dawny Dom Dziecka).
Przewidywane skutki: Oszczędności administracyjne, i lepsze wykorzystanie bazy materialnej, 

Kilka godzin po opublikowaniu tekstu o planowanej przez prezydenta rewolucji w łomżyńskiej oświacie otrzymaliśmy z ratusza informację, że wskazywane przez nas „rewolucyjne” zapisy zostały już wykreślone z dokumentu. 
- Do Założeń Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta Łomża na rok 2014 przekazany został materiał wewnętrznych analiz Wydział Oświaty dotyczący strategii w oświacie w perspektywie dalszych lat szkolnych, a nie roku 2014 – tłumaczy Anna Sobocińska, rzeczniczka prezydenta Czerniawskiego. - Materiał ten nie był dyskutowany z dyrektorami placówek i traktowany jest jako przedmiot analiz, a nie decyzji. Wniesiona już została do Rady Miejskiej autopoprawka, która rezygnuje z zapisów szczegółowych - podkreśla. 
Sobocińska tłumacząc szybkie złożenie  przez prezydenta autopoprawki do dokumentu pisze, iż „nie ulega wątpliwości, że sytuacja demograficzna zmusza samorządy, w tym także Miasta Łomży, do pochylenia się nad tematem organizacji sieci przedszkoli i szkół. Zapewnia: „Chcemy utrzymać bogatą ofertę oświatową w naszym mieście i zapewnić miejsca pracy nauczycielom. (...)Jednak coraz mniejsza liczba uczniów sprawia, że reorganizacja sieci placówek oświatowych może okazać się konieczna w perspektywie następnych lat.” 

I faktycznie z przekazanego dziś (w poniedziałek 16 września) do Rady Miasta nowego dokumentu wykreślono fragment „projektowane działania” w którym szczegółowo opisano cztery planowane zmiany. Warto jednak podkreślić, że w dalszym ciągu pozostają w nim zapisy dotyczące „proponowanych działań”. Oto one:
•   partnerstwo publiczno-prywatne (przekazywanie przedszkoli i szkół organizacjom pozarządowym).
•   korekty sieci szkół poszczególnych typów z uwzględnieniem zasady, że optymalna liczba uczniów w szkole, gwarantująca możliwie najlepsze efekty dydaktyczne oraz racjonalne wydawanie środków finansowych, zawiera się w przedziale 600 - 800 uczniów.
•   zwiększenie rezerwy oświatowej w budżecie Miasta o środki potrzebne do zabezpieczenia dotacji dla innych organów prowadzących szkoły oraz pokrycie zasadnych wydatków nieplanowanych w budżetach jednostek samorządowych.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę