Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 03 października 2023 napisz DONOS@

400kV Ełk - Łomża do decyzji środowiskowej

Główne zdjęcie
Projektowana napowietrzna dwutorowa linii elektroenergetyczna 400kV Ełk - Łomża

Pomiędzy wsiami Rakowo-Czachy i Rakowo- Boginie po północnej stronie doliny Narwi i pomiędzy Rybnem a Pniewem po południowej miałaby przechodzić przez Narew nowa linia energetyczna wysokiego napięcia. Tak chce inwestor - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A - który wystąpił od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk - Łomża. Jak czytamy w materiałach przygotowanych na zlecenie inwestora linia w preferowanym „wariancie 3” przebiega „głównie przez tereny rolnicze i z dala od zabudowań mieszkalnych, co jest rozwiązaniem najkorzystniejszym, także z punktu widzenia zagadnień ochrony warunków życia ludzi”, niemniej w jej „pasie technologicznym” o szerokości 70 m znajduje się budynek mieszkalny i domek letniskowy, które ze względu na spodziewane przekroczenia norm hałasu i pola elektrycznego autorzy opracowania zalecają inwestorowi wykupić.

Przejście 400kV Ełk - Łomża przez Narew
Przejście 400kV Ełk - Łomża przez Narew
Rysunki słupów 400kV Ełk - Łomża
Rysunki słupów 400kV Ełk - Łomża

 

Wnioskowany przez inwestora „wariant 3” napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk - Łomża, ma mieć ok. 85 km długości i prowadzi przez tereny 10 gmin na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W celu zmniejszenia natężenia pola elektromagnetycznego oraz hałasu w otoczeniu projektowanej linii przewody, którymi będzie płynął prąd mają zawisnąć na bardzo wysokich słupach. Najmniejsza odległość przewodów roboczych od ziemi, w najbardziej niekorzystnych warunkach pracy linii (maksymalny zwis przewodów), ma wynosić co najmniej 11 metrów.
Inwestor uprzedza, że po wybudowaniu linii 400kV Ełk - Łomża będzie ona użytkowana przez co najmniej 45 lat.

Blisko ludzi

- Linia 400 kV Ełk-Łomża koliduje z istniejącą zabudową mieszkalną w każdym z analizowanych wariantów – podają autorzy opracowania. - Jeśli przyjąć, że zbliżenie linii do zabudowy mieszkaniowej występuje wtedy, gdy odległość od osi linii do ściany budynku jest mniejsza niż 100 m, to w wariancie 1 przewidywane zbliżenia występują z 15 budynkami mieszkalnymi wraz z zabudową gospodarczą w miejscowościach Niewodowo i Siemień Nadrzeczny. Budynek mieszkalny w Niewodowie oraz 4 budynki gospodarcze znajdują się w pasie technologicznym projektowanej linii.
W wariancie 2 przewidywane zbliżenia z budynkami mieszkalnymi występują w 17 miejscach. Dodatkowo w zbliżeniach tych znajdować się będą budynki gospodarcze. Podobnie jak w wariancie 1 w pasie technologicznym znajdować się będzie ten sam budynek mieszkalny i 4 budynki gospodarcze.
Projektowana linia wybudowana w wariancie 3 zbliży się do istniejących zabudowań mieszkalnych na odległość mniejszą niż około 100 m w sześciu miejscach.
„Analizując przewidywany przebieg linii 400 kV w wariancie preferowanym przez Inwestora (wariant 3) zidentyfikowano jedynie 2 budynki (mieszkalny nr 1 oraz dom letniskowy nr 6), przy których poziomy dopuszczalne pola elektrycznego oraz hałasu mogą zostać przekroczone” - czytamy w dokumencie. - „W związku z tym, że w tych dwóch przypadkach projektowana linia będzie przechodzić bezpośrednio nad budynkami, konieczna stanie się zmiana przeznaczenia tych budynków na cele nie-mieszkalne a także uzyskanie tytułu prawnego zarówno do samych budynków, jak i nieruchomości, na których są one zlokalizowane.”

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15 - 554 Białystok, pokój 5 tel. 085 7406981 wew. 21 w godz. 8 – 15. Tam też można składać wagi i wnioski. Mogą być one wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: http://www.bialystok.rdos.gov.pl/pliki/raport-woos-ii-4242-24-2013-20130417.pdf

 


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę