Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 26 lutego 2021 napisz DONOS@

NABÓR DO PRZEDSZKOLI 2013/2014

Drodzy Rodzice, Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 do przedszkoli samorządowych Miasta Łomża będzie odbywała się w dwóch etapach: - w dniach od 11 marca do 22 marca 2013r. - przyjmowanie od Rodziców deklaracji o pozostaniu Ich dzieci w tym samym przedszkolu albo przejście do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. - w dniach 25 marca do 12 kwietnia do godziny 15:00 - zapisy pierwszy raz idących do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - przyjmowanie dokumentów w placówkach - zgłoszenia składa się w placówce pierwszej preferencji . Z ostatniej chwili: Z powodu braku miejsc w naszym przedszkolu nie przyjmujemy nowych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich.

Rekrutacja będzie odbywała się przy wsparciu sysemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich Przedszkoli Samorządowych Miasta Łomży z zastrzeżeniem, że po wyczerpaniu tych kryteriów komisje rekrutacyjne powołane w poszczególnych przedszkolach mogą, w przypadku takiej potrzeby opracować kryteria uszczegóławiające. Karty zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejoność zgłoszeń).

Zapisywanie dziecka po raz pierwszy

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy powinni wypełnić kartę zgłoszenia na stronie naboru (https://nabor.progman.pl/lomza). Przesłać wersję elektroniczną drogą internetową a podpisaną kartę należy zlożyć tylko w jednej placówce tzw. pierwszej preferencji ( w karcie na pierwszej pozycji). Nie złożenie karty zgłoszenia w terminie oznacza nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji. W przypadku braku dostępu do Internetu i możliwości wysłania karty zgłoszenia drogą elektroniczną, można będzie pobrać druk karty w przedszkolu. Dane zostaną wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszej preferencji.

Rodzice dokonując zgłoszenia dziecka do przedszkola mają prawo wskazać maksymalnie 3 przedszkola samorządowe w preferowanej przez  siebie kolejności.

Listy wszystkich dzieci objętych opieką przez przedszkole od 1 września br. wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji w dniu 20 kwietnia br. o godzinie 15:00. W przypadku , gdy dziecko znajdzie miejsce w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do potwierdzenia pobytu dziecka w przedszkolu do dnia 30 kwietnia br. Nie potwierdzenie pobytu dziecka w przedszkolu w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

Dzieci uczęszczające do przedszkola w latach kolejnych

Dzieci kontynuujące edukacje przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji, a Rodzice składają deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola, zawierającą ewentualne zmiany dotyczące sytuacji w rodzinie. Deklaracje składane są w dniach od 11 marca do 22 marca 2013r., a Rodzice zobowiązani są do potwierdzenia pobytu dziecka w przedszkolu nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia br. Nie potwierdzenie pobytu dziecka w przedszkolu w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

 Dzieci zmieniające przedszkole

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego samorządowego przedszkola , niz to przedszkole , do ktorego dotychczas uczęszcza muszą pamiętac, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na tych samych zasadach jak dziecko zapisywane po raz pierwszy. Rodzic/Opiekun prawny składa, więc podpisaną Kartę zgłoszenia do wybranego przedszkola, wskazanego  jako placówka pierwszego wyboru. Rodzic musi jednak pamiętać, że w przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

 Wyjaśnienia dodatkowe

Jednolite kryteria naboru na rok szkolny 2013/2014:

 • dziecko 5 i 6-letnie, odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
 • dzieco Rodzica/Opiekuna samotnie je wychowującego
 • dziecio Rodziców/Opiekunów niepełnosprawnych
 • dziecko w rodzinie zastępczej

Kryteria dodatkowe obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Łomża:

 • rodzeństwo dzieci uczczęszczających do przedszkola
 • dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym
 • dziecko z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci)

WAŻNE DATY 2013:

11 marca 2013 -  Opublikowanie internetowego informatora o przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz poradnika dla Rodziców

od 11 marca do 22 marca - Przyjmowanie od Rodziców deklaracjo o pozostaniu ich dzieci w tym samym przedszkolu albo przejściu do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

od 25 marca do 12 kwietnia do godziny 15:00 - Zapisy do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - przyjomowanie dokumentów w placówkach - zgłoszenia składa się w placówce pierwszej preferencji

20 kwietnia o godzinie 15:00 - Ogłoszenie listy przyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

"Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola" można otrzymać - w czasie rekrutacji - w przedszkolu, szkole z oddziałami przedszkolnymi lub pobrać ze stron internetowych: http//www.lomza.pl w zakładce Nabór 2013 lub https//nabor.progman.pl/lomza w zakładce Dokumenty.

Agata Komorowska
śr, 06 marca 2013 16:21
Data ostatniej edycji: cz, 28 marca 2013 18:53:47

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
 1. Analityki ruchu na naszych serwisach
 2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
 3. Personalizowania reklam
 4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę