Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 21 września 2023 napisz DONOS@

Prezes Lipski gratuluje prezesowi Brodziukowi i „czuje się oszukany” w sprawie podatku śmieciowego.

Główne zdjęcie
Zbigniew Lipski prezes SM Perspektywa

Zbigniew Lipski, prezes SM Perspektywa, a jednocześnie wiceprzewodniczący Rady Miasta Łomża i członek prezydenckiego speczespołu ds. śmieci zareagował na nasz sylwestrowy artykuł dotyczący noworocznych obniżek opłat za śmieci w większości bloków ŁSM. Prezes Perspektywy gratuluje prezesowi ŁSM, że udało mu się „wymusić” na miejskim zakładzie obniżkę cen, ale i stawia szereg pytań zwłaszcza do dyrekcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W świetle obniżki wraca także do przedstawianych przez prezydencki speczespół wyliczeń nowego podatku śmieciowego. - Nie zagłosuję za stawką 8,10 zł/1 osoby, ponieważ czuję się wprowadzony w błąd, oszukany poprzez przedstawianie niewiarygodnych kalkulacji i wyliczeń – deklaruje Zbigniew Lipski.

W związku z ukazaniem się na portalu 4lomza.pl w dniu 31.12.2012r.  informacji pt. „Miasto podnosi, a ŁSM obniża opłatę za śmieci” i wywołaniem przez użytkownika forum ogólnego „nowala12” mojej osoby jako Prezesa Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży chciałbym  odnieść się do tego tematu przedstawiając swoje spostrzeżenia i uwagi.
Na początku chciałbym złożyć gratulacje Prezesowi ŁSM Panu Jerzemu Brodziukowi, któremu udało się wynegocjować - wymusić na miejskim zakładzie tj. MPGKiM w Łomży obniżkę  stawki za wywóz nieczystości z kwoty 5,45 zł na 4,90 zł.
W tym miejscu jednak  nasuwają się zapytania zarówno do ŁSM jak i MPGKiM:
1. W jakim, celu wyrażono zgodę na wprowadzenie z dniem 01.04.2012r. wyższej stawki na wywóz nieczystości z 5,19 zł na 5,45 zł wszystkim mieszkańcom ŁSM, a teraz z niej się wycofano?
2. Dlaczego w ŁSM wyrażono zgodę na wprowadzenie z dniem 01.01.2013r. niższej stawki na wywóz nieczystości z 5,45 zł na 4,90 zł tylko dla części mieszkańców? (obniżka nie obowiązuje mieszkańców oś. Jantar.) 
Czyżby na oś. Jantar mieszkali inni, gorsi lokatorzy? Czy też firma prywatna wywożąca śmieci  na oś. Jantar była trudniejszym negocjatorem, ponieważ patrzyła na rachunek  ekonomiczny? 
Należy podkreślić, że w firmie prywatnej koszty ponosi sama firma, natomiast w miejskim przedsiębiorstwie  brakujące środki pokrywane są z budżetu  miasta.
3. Czy obniżka jaką zastosowało MPGKiM jest wkalkulowana w plan finansowy tego przedsiębiorstwa na rok 2013? Czy też Pan Dyrektor liczy, że otrzyma wsparcie finansowe tak jak na zakup folii na wysypisko śmieci w kwocie 150.000 zł z budżetu miasta na 2013r.
Należy domniemać, że Prezydent Miasta, po ostatnich decyzjach Dyrektora, mocno zastanowi się, czy środki finansowe  w kwocie 150.000 zł przekazane zostaną dla w/w Przedsiębiorstwa.
4. Jakie zdarzenia zaistniały, że podjęto decyzje o wypowiedzeniu umowy pod koniec roku dla miejskiej firmy komunalnej, nie stosując tych samych założeń do innej firmy - prywatnej obsługującej oś. Jantar?
5. Jakie  były prawdziwe intencje wypowiadających umowę i wyrażających zgodę na zmianę stawki, wiedząc o tym, że od dnia 01.07.2013r.  wchodzi w życie „nowa ustawa śmieciowa”?
Jeśli Kierownictwo MPGKiM mogło pozwolić sobie na tak znaczną obniżkę w ŁSM, czy postąpi podobnie z mieszkańcami budynków komunalnych?

Podatek śmieciowy - niewiarygodne kalkulacje
Najważniejszym jednak elementem tych działań jest ujawnienie przez Dyrektora MPGKiM faktu, że przy stawce 4,90zł można bezpiecznie funkcjonować, zarobić na utrzymanie załogi, utrzymanie bazy, modernizację, wymianę sprzętu itp.
Z całym przekonaniem mogę stwierdzić, że powyższe fakty utwierdziły mnie jako członka Komisji zajmującej się wdrożeniem „Ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, że wyliczenia P. Macieja Głaza radnego Rady Miasta Łomża (wypowiedź na portalu 4lomza.pl pt. „Naliczyli za dużo?”) mogą być prawdziwe. 
Zatem dotychczas przedkładane wyliczenia i kalkulacje przez MPGKiM w Łomży, a sygnowane przez Z-cę Prezydenta - Przewodniczącego Zespołu ds. wdrażania ustawy śmieciowej mogą być nieprawdziwe i niewiarygodne. 
Dziś zastanawiam się, jakie składniki były brane pod uwagę podczas  wyliczania  stawki 8,10 zł/ 1 osoby przedstawionej do zaopiniowania Komisji, a stawki 4,90 zł /1 osoby  zaproponowanej w przetargu dla ŁSM?
Jednocześnie chcę poinformować, że na wniosek Prezydenta, Rada Miasta podjęła dwie uchwały  mówiące o tym, że wszystkie zagadnienia związane z wprowadzaniem i realizacją  ustawy śmieciowej przejmie z dniem 01.01.2013r. MPGKiM w Łomży z pełnymi tego konsekwencjami.
Czy Pan Dyrektor MPGKiM zdaje sobie dziś sprawę z tego, za jaką stawkę w rzeczywistości przyjdzie mu tę uchwałę realizować?
Na pewno ja jako Zbigniew Lipski - radny Rady Miejskiej w Łomży nie zagłosuję za stawką 8,10 zł/1 osoby, ponieważ czuję się wprowadzony w błąd, oszukany poprzez przedstawianie  niewiarygodnych kalkulacji i wyliczeń. 
Uważam, że bardzo dobrze  stało się, iż Rada Miasta nie podjęła uchwały w sprawie  przyjęcia nowej stawki na wywóz nieczystości. Z uwagi na powyższe fakty, z pewnością  Radni zwrócą się do Prezydenta Miasta Łomży o wyjaśnienie na piśmie jaką kalkulację przyjęto dla stawki 4,90 zł a  jaką kalkulację dla stawki 8,10 zł.

W Perspektywie taniej niż w ŁSM
Odnosząc się  natomiast do podwyżki wprowadzonej w zasobach SM „Perspektywa”  z dniem 01.01.2013r. chciałbym poinformować, że w zawiadomieniu dotyczącym podwyżki doręczonym mieszkańcom w terminie ustawowym, przedstawiliśmy pełne uzasadnienie, które wynika ze szczegółowej kalkulacji. 
Przypomnę, że:
-  fundusz remontowy obowiązuje od 2004 r. i wynosi 0,70 zł - nie ulega zmianie.
- poprzednia stawka eksploatacyjna obowiązywała od 01.03.2007r., od 01.01.2013r. wynosi 1,55 zł. 
Łącznie fundusz remontowy i stawka eksploatacyjna wynoszą 2,25 zł/m2.
Dla porównania w największej łomżyńskiej spółdzielni eksploatacja bieżąca wynosi od dawna 2,65 zł/m2.

Prezes Zarządu SM ”Perspektywa” w Łomży
V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zbigniew Lipski

Śródtytuły pochodzą od redakcji i zostały dodane, aby nadesłany tekst podzielić na bloki tematyczne


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę