Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 05 marca 2021 napisz DONOS@

Miejskie dotacje na zabytki

Tylko do końca sierpnia można składać wnioski o udzielenie w przyszłym roku dotacji ze środków budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Standardowo dotacja może pokryć do 30% ogółu nakładów, ale jeśli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną może wzrosnąć do 50%. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku i w roku następnym, ale także na refinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca wykonał w roku złożenia wniosku.

O dotację może ubiegać się podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu, albo stosunku zobowiązaniowego.
Dotacje z kasy miasta do prac przy zabytkach są udzielne by wspierać i uzupełniać działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowych elementów substancji zabytkowej, tworzących ramy przestrzeni publicznej, mających istotne znaczenie w kreowaniu wizerunku miasta oraz renowacji wystroju i wyposażenia zabytkowych obiektów. Jak podkreśla ratusz dotacji każdorazowo udziela Rada Miejska Łomży na wniosek Prezydenta Miasta Łomża

Dotacją na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady obejmujące:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, 
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych, 
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, 
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, 
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz, 
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, 
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenia w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku, 
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i detali architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego budynku kolorystyki, 
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności, 
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie stolarki drzwiowej i okiennej, 
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe lub przynależności, 
13) odnowienie lub całkowite odtworzenie więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, 
14) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
15) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych, 
16) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu, 
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej, 
18) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku, o których mowa w pkt 7-16.

210305125821.png

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę