Przejdź do treści Przejdź do menu
środa, 27 września 2023 napisz DONOS@

Veneda się buduje, a sądowa batalia o uchwałę która ją dopuszcza trwa dalej...

Główne zdjęcie
Budowa Galerii Veneda

Już po raz drugi Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, który uznawał, że podjęta w połowie 2009 roku uchwała Rady Miasta w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łomży w obrębię dzisiejszych ulic Wyszyńskiego, Sikorskiego, Zawadzkiej i Katyńskiej, dopuszczająca tu budowę galerii handlowej ze sklepem wielkopowierzchnionym, była zgodna z prawem. Zgodnie z dzisiejszym wyrokiem NSA sąd w Białymstoku po raz trzeci będzie musiał rozważyć, czy wnoszone przez skarżących uchwałę mieszkańców zarzuty nie powodują iż uchwała jest niezgodna z polskim prawem.

Galerię Veneda u zbiegu ulic Sikorskiego i Zawadzkiej w Łomży jeszcze pod koniec XX wieku zaczął planować kielecki developer Echo Investment. Po raz pierwszy plan zagospodarowania przestrzennego który dopuszczał tu budowę hipermarketu Rada Miasta Łomży przyjęła na początku 2005 roku. Rok później Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, na skutek skargi trojga właścicieli działek objętych planem, po „cofnięciu” sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, stwierdził nieważność uchwały jako podjętej z naruszeniem zasad sporządzania planu miejscowego oraz z istotnym naruszeniem trybu jego sporządzania. Później sąd karny skazał za łapówkarstwo wysokiego rangą przedstawiciela firmy i ówczesnego architekta miejskiego Łomży.
W połowie czerwca 2009 Rada Miasta podjęła ponowną uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tej części miasta i ponownie dopuściła tu budowę galerii handlowej ze sklepem wielkopowierzchniowym. Uchwałę zaskarżyły dwie właścicielki działek w sąsiedztwie, które zarzucają władzom miasta popełnienia szeregu błędów podczas uchwalania planu. W czerwcu ubiegłego roku WSA w Białymstoku ich skargę odrzucił, choć uznał za słuszną część ich argumentów, niemniej w ocenie sądu „nie można przypisać cech istotnego naruszenia” prawa, a tylko takie może skutkować uznaniem chwały z niezgodzoną z prawem. Łomżanki od tego wyroku odwołały się do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uznał, zasadność części wskazanych w skardze zarzutów, uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku. W orzeczeniu NSA podkreślił, że podczas ponownego rozpoznania sprawy białostocki sąd ma dokonać „wnikliwej oceny, czy naruszenie prawa własności skarżących zapisami zaskarżonej uchwały nastąpiło w zgodzie z przysługującym gminie uprawnieniem”.
I sąd w Białymstoku ponownie badał sprawę. I ponownie orzekł, że „wprowadzone w zaskarżonym planie zapisy mieszczą się w granicach władztwa planistycznego(...) a zaskarżona uchwała (…) nie naruszyła prawnie chronionego uprawnienia skarżących skumulowanego w prawie własności.”
WSA w uzasadnieniu wyroku napisał także, że „w przypadku, gdy w wyniku uchwalenia przedmiotowego planu miejscowego, korzystanie z nieruchomości skarżących w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, skarżące mogą – w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części.”
Wyrok białostockiego sądu jedna z łomżanek zaskarżyła ponownie do NSA w Warszawie i ten dziś ponownie uchylił ten wyrok i nakazał WSA w Białymstoku jeszcze raz zbadać, czy uchwała Rady Miasta Łomża w żaden sposób nie narusza interesu skarżących i czy spełnia wszystkie wymagania polskiego prawa. NSA zasądził też na rzecz skarżącej łomżanki zwrot kosztów postępowania sądowego.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę