Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 22 września 2023 napisz DONOS@

Handlujesz w „necie”? Uważaj...

W handu internetowym roi się od nieprawidłowości. Aż 77 proc. kontroli podatkowych prowadzonych „w obszarze handlu internetowego” przez urzędy skarbowe z województwa podlaskiego wykazały nieprawidłowości. - Najczęściej obserwuje się zaniżanie przychodów poprzez niewykazywanie sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem portali aukcyjnych – podaje Radosław Hancewicz rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Białymstoku. - Równie często wykrywane są nieprawidłowości polegające na dokonywaniu sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej oraz błędnym rozliczaniem kosztów przesyłek kurierskich i pocztowych. Wykrywane są przypadki prowadzenia działalności handlowej przez podmioty, które w ogóle nie zarejestrowały działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, ale mając także na uwadze wzmożone zainteresowanie licznymi ofertami pojawiającymi się w Internecie związanymi ze zbliżającymi się świętami, Izba Skarbowa w Białymstoku przypomina wszystkim sprzedającym o podstawowych obowiązkach w zakresie dokonywania transakcji za pośrednictwem Internetu.

W zakresie podatku od osób fizycznych (PIT) należy pamiętać, iż:
1. Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoba dokonująca sprzedaży rzeczy lub świadcząca usługi za pośrednictwem Internetu jest traktowana jako prowadząca działalność gospodarczą, jeżeli dokonuje tych czynności  w sposób ciągły (powtarzalny) i zorganizowany (zakup rzeczy w celu dalszej odsprzedaży, stałe kontakty handlowe). Bez znaczenia przy tym jest fakt zarejestrowania działalności gospodarczej.
2. Jednakże w sytuacji, gdy przedmiotem sprzedaży (następującej poza działalnością gospodarczą) są rzeczy ruchome, a sprzedaż dokonywana jest po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie ma także obowiązku ujawniania jej w zeznaniach podatkowych. W sytuacji, gdy od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie upłynęło mniej niż 6 miesięcy, sprzedaż podlega ujawnieniu w zeznaniu podatkowym i powinna być rozliczona wraz z pozostałymi dochodami, w terminie złożenia zeznania.

W zakresie podatku od towarów i usług (VAT) należy pamiętać, iż:
1. Dla celów podatku od towarów i usług podatnikiem jest ten, kto samodzielnie wykonuje działalność gospodarczą za pośrednictwem Internetu, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.
2. Podatnicy rozpoczynający wykonywanie za pośrednictwem Internetu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT są, co do zasady, zwolnieni od tego podatku z uwagi na niski poziom obrotów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej, chyba że sami dobrowolnie zrezygnują ze zwolnienia. Obowiązek opodatkowania podatkiem VAT powstaje natomiast w chwili, kiedy obroty całej działalności gospodarczej w proporcji do okresu prowadzonej działalności przekroczą w skali roku odpowiednio 100.000 zł (w 2010 r.), 150.000 zł (w 2011 r.).

W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) należy pamiętać, iż:
1. Jeżeli sprzedaż dokonywana jest za pośrednictwem Internetu przez podmiot, który nie prowadzi działalności gospodarczej, wówczas taka transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych. Od podatku zwolnione są umowy sprzedaży rzeczy ruchomych, których wartość rynkowa nie przekracza 1.000 zł.

Niedokonanie zgłoszenia działalności gospodarczej, niewypełnianie obowiązków składania deklaracji, zeznań podatkowych, opłacania należnych podatków z tytułu sprzedaży za pośrednictwem Internetu, jak również niedopełnianie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – może spowodować wymierzenie kar przewidzianych w ustawie Kodeks karny skarbowy.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę