Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 06 marca 2021 napisz DONOS@

„Nieważne” odwołanie dyrektora szkoły w Stawiskach

Wojewoda podlaski stwierdził nieważność zarządzenia burmistrza o odwołaniu Danuty Truszkowskiej ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach. Burmistrz Stawisk dyrektorkę odwołał przed miesiącem. W ocenie służb prawnych wojewody nie było do tego wystarczających podstaw.

Prawnicy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wskazują, że zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty „organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty (…) może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.”
Niemniej jak przekonują prawnicy użycie przysłówka „szczególnie” w powyższym zwrocie zawęża pole zastosowania tego przepisu do sytuacji zupełnie wyjątkowych, nadzwyczajnych a uznanie, że taki przypadek ma miejsce powinno być szczegółowo przedstawione i umotywowane w uzasadnieniu do podjętego zarządzenia. 
W ich ocenie burmistrza Stawisk z nie wykazał przypadków szczególnie uzasadnionych, skutkujących odwołaniem pani dyrektor szkoły. Jako powody podawał „brak zdecydowanej reakcji na pozostawienie przez nauczyciela uczniów bez opieki i bezprawne opuszczenie stanowiska” oraz „utratę zaufania”, co w ocenie organu nadzoru, nie stanowiło podstawy do odwołania jej z zajmowanego stanowiska w trybie natychmiastowym, w trakcie trwania roku szkolnego na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.
W uzasadnieniu decyzji wojewody napisano także, że także w opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty (przepis obliguje jedynie do uzyskania opinii kuratora oświaty nie wiążąc skutków prawnych z jej pozytywnym bądź negatywnym charakterem), jest wskazanie, że przyczyny dotyczące odwołania Pani Danuty Truszkowskiej ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Stawiskach nie stanowią szczególnie uzasadnionych przypadków w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.
Burmistrz jako organ wykonawczy powinien działać tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w jego granicach, zatem niedopuszczalne jest podejmowanie przez burmistrza regulacji bez wyraźnego upoważnienia ustawowego lub z jego przekroczeniem – czytamy w uzasadnieniu do decyzji stwierdzającej nieważność zarządzenia burmistrza Stawisk. Na niniejsze rozstrzygnięcie burmistrzowi służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

210204100642.gif

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę