Przejdź do treści Przejdź do menu
środa, 03 marca 2021 napisz DONOS@

RIO na tropie nieprawidłowości w samorządach

W ubiegłym roku regionalne izby obrachunkowe w całym kraju przeprowadziły ponad 1,3 tys. kontroli w samorządach stwierdzając prawie 16,5 tys. przypadków naruszenia przepisów – wynika z przedłożonego w Sejmie przez Krajową Radę RIO sprawozdania z działalności Izby w 2010 r. Wśród wytropionych nieprawidłowości był także w naszym regionie.

Oto ich wyciąg ze sprawozdania KR RIO.    
(...)
Główny księgowy Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem (woj. podlaskie) dokonywał przelewów na swój rachunek bankowy kwot nieudokumentowanych dowodami źródłowymi oraz zawyżonych własnych wynagrodzeń w stosunku do kwot wynikających z list płac. Łącznie w latach 2006 - 2010 pracownik przelał bezpodstawnie na własne konto bankowe kwotę 153 660,73 zł.
(...)
Burmistrz i Zastępca Burmistrza Stawisk (woj. podlaskie) pobierali zaliczki na poczet wynagrodzeń i nie dokonywali ich bieżącego zwrotu, wbrew m.in. wprowadzonym przez Burmistrza regulacjom wewnętrznym. Burmistrz pobrał zaliczki w 2008 r. na kwotę 17 500,00 zł i do czasu kontroli w ogóle nie dokonywał ich spłat. Suma zaliczek pobranych przez Zastępcę Burmistrza wyniosła 14 900,00 zł w 2009 r. i 15 900,00 zł w 2010 r. (pracownik ten w trakcie kontroli dokonał spłat zaliczek pobranych w 2009 r.).
(...)
W Gminie Łomża (woj. podlaskie) stwierdzono naruszenie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia wykonawczego w sprawie przetargów na zbycie nieruchomości, polegające na niedozwolonym zorganizowaniu drugiego przetargu w sytuacji, gdy od daty zamknięcia pierwszego przetargu upłynęło ponad 6 miesięcy. Skutkowało to bezpodstawnym – w świetle art. 39 ust. 1, w związku z art. 67 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy – obniżeniem ceny nieruchomości z 595 800 zł do 450 000 zł (nieruchomość zbyto za 454 500 z udział w przetargu wziął jeden podmiot).
(...)
Gmina Śniadowo (woj. podlaskie) zleciła w 2009 r. bez stosowania ustawy roboty budowlane określone jako „dodatkowe” przy realizacji zadania przebudowy dróg w miejscowościach Jakać Młoda i Młynik, których wartość wynosiła 215 051,50 zł. Nie okazano dokumentacji wskazującej na stosowanie procedur ustawy. Jak też ustalono, nie zachodziły przesłanki do uznania robót zleconych dodatkowo jako niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, oraz że ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, co wyklucza możliwość zlecenia tych robót w trybie z wolnej ręki.
(...)
W gminie miejskiej Zambrów (woj. podlaskie) stwierdzono nieprawidłowe ustalenie w sprawozdaniu ujemnych różnic pomiędzy wydatkami poniesionymi w 2009 r. na wynagrodzenia nauczycieli i sumy iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w trzech stopniach awansu zawodowego – nauczycieli stażystów, mianowanych i dyplomowanych. W wyniku błędów popełnionych przy ustaleniu kwot faktycznie poniesionych wydatków nienależnie wypłacono dodatki nauczycielom mianowanym w kwocie 9 866,65 zł (ujemna różnica faktycznie nie wystąpiła), zaś nauczycielom stażystom i dyplomowanym nie wypłacono należnych dodatków na łączną sumę 39 854,21 zł. W związku z ustaleniami kontroli badana jednostka dokonała korekty sprawozdania, ponownego wyliczenia dodatków i ich wypłat oraz wystąpiła o dobrowolny zwrot dodatków nienależnie wypłaconych.(...)


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę