Przejdź do treści Przejdź do menu
środa, 16 czerwca 2021 napisz DONOS@

Będą zmiany we władzach MPEC i MPWiK?

Ratusz ogłosił nabór kandydatów na przyszłych członków rad nadzorczych spółek handlowych Miasta Łomża. W mieście są dwie takie spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Kandydaci do ich Rad Nadzorczych mogą zgłaszać się do 8 lipca. Jak wyjaśnia Łukasz Czech z ratusza ogłoszenie naboru nie oznacza, że od razu będą zmiany w składach Rad, a "ma na celu poznanie przez Prezydenta nazwisk osób, które ewentualnie w przyszłości mogłyby zastąpić obecnych członków rad nadzorczych miejskich spółek."

Zgodnie z ogłoszeniem od kandydatów wymaga się:  zdanego egzaminu uprawniającego do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa, wykształcenia wyższego (preferowane prawnicze lub ekonomiczne), znajomości zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw komunalnych i niekaralności za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych.
„O ewentualnym zakwalifikowaniu do rezerwy kadrowej kandydatów na członków rad nadzorczych zainteresowani zostaną zawiadomieni osobiście” - czytamy w ogłoszeniu opublikowanym wczoraj w BIP UM Łomża.

Rada Nadzorcza MPEC (tak jak i MPWiK) składa się z sześciu członków. Dwóch z nich powołują i odwołują pracownicy spółki (w głosowaniu bezpośrednim, tajnym, przy zachowaniu zasady powszechności), a pozostałych czterech członków „Zgromadzenie Wspólników”, którego funkcje pełni Prezydent Łomży. Zgodnie ze statutem spółki Zgromadzenie Wspólników odwołuje również członków Rady przez siebie powołanych.
- Wczoraj otrzymaliśmy od prezydenta Łomży powiastki, że udzielił nam absolutorium za ubiegły rok – mówi Mieczysław Bagiński, jedne z „prezydenckich” członków Rady Nadzorczej MPEC. - Nic nie wiem o ewentualnych zmianach, ale prezydent ma do tego prawo – dodaje. 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym,
c) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
d) ocena wniosków Zarządu do Zgromadzenia Wspólników dotyczących podziału zysku albo
pokrycia straty,
e)składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny wymienionej w pkt b i d,
f) stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzieleniu Zarządowi absolutorium,
g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz dokonywanie z nimi w imieniu Spółki czynności ze stosunku pracy bądź stosunków cywilo-prawnych,
h) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka zarządu lub całego Zarządu,
i) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w przypadku niemożliwości wykonywania przez niego funkcji.

Oto składy Rad Nadzorczych
MPWiK:
Jerzy Peszkowski, Janusz Wszeborowski, Wanda Trzcińska, Krzysztof Ciołek, Edward Matejkowski, Ryszard Fiedorowicz

MPEC:
Antoni Stokowski, Mieczysław Bagiński, Andrzej Borkowski, Przemysław Chrzanowski, Andrzej Nieciecki, Zdzisław Szanciło

200609064623.png

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę