sobota, 16 lutego 2019 napisz DONOS@

Dworzański doniósł do prokuratury na poprzednika i CBA

Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański doniósł do prokuratury m.in. na byłego marszałka Dariusza Piontkowskiego, oraz funkcjonariuszy Białostockiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Chodzi o zatrudnienie w urzędzie w wyniku konkursu osoby, która nie spełniała wymogów formalnych. Jak czytamy w oświadczeniu Dworzańskiego „obecnie osoba ta jest pracownikiem Białostockiej Delegatury CBA i razem z współmałżonkiem (również pracownik białostockiego CBA) prowadzą czynności śledcze w postępowaniu przeciwko mnie i moim współpracownikom w sprawie m.in. przekroczenia uprawnień w 2009 roku”. - Jednego jestem pewny: ci Państwo mają ważny, prywatny interes w usunięciu ze stanowiska mnie i moich współpracowników – napisał Dworzański.

Jarosław Dworzański, Marszałek Województwa Podlaskiego (fot. wrotapodlasia.pl)
Jarosław Dworzański, Marszałek Województwa Podlaskiego (fot. wrotapodlasia.pl)

Oto całe oświadczenie Marszałka Jarosława Dworzańskiego:

Wczoraj w godz. popołudniowych złożyłem w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw przekroczenia uprawnień i poświadczenia nieprawdy przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Białostockiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Dziś na zamkniętym posiedzeniu poinformowałem o tym fakcie członków zarządu województwa, skarbnika oraz dyrektora departamentu organizacyjnego.
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jest w posiadaniu dowodów przeprowadzenia niezgodnego z prawem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tutejszym urzędzie, w wyniku którego na stanowisko głównego specjalisty jednego z departamentów została zatrudniona osoba nie spełniająca kryteriów formalnych, zapisanych w ogłoszeniu, zamieszczonym w BIP.  W postępowaniu zachodzi podejrzenie, że nieprawdę poświadczyli pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w tym była Dyrektor Generalna Urzędu Marszałkowskiego i były Marszałek Województwa Podlaskiego. Osoba ta podpisała umowę o pracę, mimo iż wiedziała, że nie spełnia kryteriów formalnych, a w szczególności nie posiadała wymaganego 7- letniego stażu pracy. Zarówno pracownicy urzędu, jak i osoba  zainteresowana działali na szkodę interesu publicznego, interesu osób biorących udział w postępowaniu, a zwłaszcza jednej z kandydatek, której oferta nie budziła wątpliwości formalno – prawnych i która pozytywnie przeszła przez oba sprawdziany wiedzy /pisemny i ustny/. Działano również w celu uzyskania korzyści majątkowej w postaci pobieranego wynagrodzenia za pracę.
Z osobą zatrudnioną w wyniku poświadczenia nieprawdy umowa o pracę została rozwiązana po 6. miesiącach, na jej wniosek, na mocy porozumienia stron. Obecnie osoba ta jest pracownikiem Białostockiej Delegatury CBA i razem z współmałżonkiem /również pracownik białostockiego CBA/ prowadzą czynności śledcze w postępowaniu przeciwko mnie i moim współpracownikom w sprawie m.in. przekroczenia uprawnień w 2009r w Białymstoku przez funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w zakresie naboru kandydatów na poszczególne stanowiska w Urzędzie z naruszeniem reguł w tym zakresie obowiązujących i działania tym samym na szkodę interesu publicznego i prywatnego.
Retorycznym pozostawiam pytanie, dlaczego funkcjonariusze CBA nie zainteresowali się wcześniejszymi postępowaniami, czyżby z obawy o ujawnienie „przekrętu” z zatrudnieniem swojego pracownika. Jednego jestem pewny: ci Państwo mają ważny,  prywatny interes w usunięciu ze stanowiska mnie i moich współpracowników  w gromadzeniu a może i preparowaniu dowodów,  interes w tym aby okoliczności zatrudnienia jednego z nich w UMWP nigdy nie zostały ujawnione i nie były przeszkodą w rozwoju kariery na innym stanowisku, w innej instytucji – instytucji zaufania publicznego.
Przekroczenie uprawnień polegało m.in. na wkroczeniu funkcjonariuszy CBA  w trakcie oceny – projektu, żądanie wydania oryginału projektu turystycznego „Augustów Płaska”, co stanowiło ingerencję zarówno w proces oceny, jak i niezależność w tym zakresie samorządu województwa jako IŻ RPO. Trudno dziś ocenić, jakie szkody dla prac nad oceną tego projektu wyrządzono. Z pewnością jednak przesłuchania wielu pracowników dep. RPO oraz ekspertów zewnętrznych na długo sparaliżowały prace departamentu, opóźniły wdrażanie programu, zniechęcały naszych partnerów do ubiegania się o środki z dotacji rozwojowej. Do dnia dzisiejszego nie przedstawiono nam jakichkolwiek dowodów w sprawie nieprawidłowości przy wdrażaniu RPO.
Szczegóły na temat dowodów w sprawie, w zakresie, w jakim dopuszcza prawo, przedstawię na poniedziałkowej nadzwyczajnej sesji sejmiku, podczas której odbędzie głosowanie radnych w sprawie wniosku złożonego przez byłego marszałka Dariusza Piontkowskiego o odwołanie Marszałka Województwa Podlaskiego.
Lista osób, którym należy postawić pytania w tej sprawie, jest z pewnością bardzo długa a i szczebel wysoki. Z całą pewnością dziś nie ja jestem osobą, która powinna odpowiadać na Państwa pytania.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę