Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 24 czerwca 2021 napisz DONOS@

Dworzański doniósł do prokuratury na poprzednika i CBA

Główne zdjęcie
Jarosław Dworzański, Marszałek Województwa Podlaskiego (fot. wrotapodlasia.pl)

Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański doniósł do prokuratury m.in. na byłego marszałka Dariusza Piontkowskiego, oraz funkcjonariuszy Białostockiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Chodzi o zatrudnienie w urzędzie w wyniku konkursu osoby, która nie spełniała wymogów formalnych. Jak czytamy w oświadczeniu Dworzańskiego „obecnie osoba ta jest pracownikiem Białostockiej Delegatury CBA i razem z współmałżonkiem (również pracownik białostockiego CBA) prowadzą czynności śledcze w postępowaniu przeciwko mnie i moim współpracownikom w sprawie m.in. przekroczenia uprawnień w 2009 roku”. - Jednego jestem pewny: ci Państwo mają ważny, prywatny interes w usunięciu ze stanowiska mnie i moich współpracowników – napisał Dworzański.

Oto całe oświadczenie Marszałka Jarosława Dworzańskiego:

Wczoraj w godz. popołudniowych złożyłem w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw przekroczenia uprawnień i poświadczenia nieprawdy przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Białostockiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Dziś na zamkniętym posiedzeniu poinformowałem o tym fakcie członków zarządu województwa, skarbnika oraz dyrektora departamentu organizacyjnego.
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jest w posiadaniu dowodów przeprowadzenia niezgodnego z prawem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tutejszym urzędzie, w wyniku którego na stanowisko głównego specjalisty jednego z departamentów została zatrudniona osoba nie spełniająca kryteriów formalnych, zapisanych w ogłoszeniu, zamieszczonym w BIP.  W postępowaniu zachodzi podejrzenie, że nieprawdę poświadczyli pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w tym była Dyrektor Generalna Urzędu Marszałkowskiego i były Marszałek Województwa Podlaskiego. Osoba ta podpisała umowę o pracę, mimo iż wiedziała, że nie spełnia kryteriów formalnych, a w szczególności nie posiadała wymaganego 7- letniego stażu pracy. Zarówno pracownicy urzędu, jak i osoba  zainteresowana działali na szkodę interesu publicznego, interesu osób biorących udział w postępowaniu, a zwłaszcza jednej z kandydatek, której oferta nie budziła wątpliwości formalno – prawnych i która pozytywnie przeszła przez oba sprawdziany wiedzy /pisemny i ustny/. Działano również w celu uzyskania korzyści majątkowej w postaci pobieranego wynagrodzenia za pracę.
Z osobą zatrudnioną w wyniku poświadczenia nieprawdy umowa o pracę została rozwiązana po 6. miesiącach, na jej wniosek, na mocy porozumienia stron. Obecnie osoba ta jest pracownikiem Białostockiej Delegatury CBA i razem z współmałżonkiem /również pracownik białostockiego CBA/ prowadzą czynności śledcze w postępowaniu przeciwko mnie i moim współpracownikom w sprawie m.in. przekroczenia uprawnień w 2009r w Białymstoku przez funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w zakresie naboru kandydatów na poszczególne stanowiska w Urzędzie z naruszeniem reguł w tym zakresie obowiązujących i działania tym samym na szkodę interesu publicznego i prywatnego.
Retorycznym pozostawiam pytanie, dlaczego funkcjonariusze CBA nie zainteresowali się wcześniejszymi postępowaniami, czyżby z obawy o ujawnienie „przekrętu” z zatrudnieniem swojego pracownika. Jednego jestem pewny: ci Państwo mają ważny,  prywatny interes w usunięciu ze stanowiska mnie i moich współpracowników  w gromadzeniu a może i preparowaniu dowodów,  interes w tym aby okoliczności zatrudnienia jednego z nich w UMWP nigdy nie zostały ujawnione i nie były przeszkodą w rozwoju kariery na innym stanowisku, w innej instytucji – instytucji zaufania publicznego.
Przekroczenie uprawnień polegało m.in. na wkroczeniu funkcjonariuszy CBA  w trakcie oceny – projektu, żądanie wydania oryginału projektu turystycznego „Augustów Płaska”, co stanowiło ingerencję zarówno w proces oceny, jak i niezależność w tym zakresie samorządu województwa jako IŻ RPO. Trudno dziś ocenić, jakie szkody dla prac nad oceną tego projektu wyrządzono. Z pewnością jednak przesłuchania wielu pracowników dep. RPO oraz ekspertów zewnętrznych na długo sparaliżowały prace departamentu, opóźniły wdrażanie programu, zniechęcały naszych partnerów do ubiegania się o środki z dotacji rozwojowej. Do dnia dzisiejszego nie przedstawiono nam jakichkolwiek dowodów w sprawie nieprawidłowości przy wdrażaniu RPO.
Szczegóły na temat dowodów w sprawie, w zakresie, w jakim dopuszcza prawo, przedstawię na poniedziałkowej nadzwyczajnej sesji sejmiku, podczas której odbędzie głosowanie radnych w sprawie wniosku złożonego przez byłego marszałka Dariusza Piontkowskiego o odwołanie Marszałka Województwa Podlaskiego.
Lista osób, którym należy postawić pytania w tej sprawie, jest z pewnością bardzo długa a i szczebel wysoki. Z całą pewnością dziś nie ja jestem osobą, która powinna odpowiadać na Państwa pytania.

210618123923.png

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę