Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 23 marca 2023 napisz DONOS@
tekst płatny

Konferencja podsumowująca projekt: „Inicjatywa i rozwój"

Główne zdjęcie
Bożena Bednarek - trener, wykładowca projektu

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy od 1 marca 2010 roku do 28 lutego 2011 roku realizuje projekt: „Inicjatywa i rozwój - wsparcie ekonomii społecznej w województwie podlaskim”.

Tomasza Sołomianko Prezes Fundacji Promocji i Rozwoju „Dobry Region”
Tomasza Sołomianko Prezes Fundacji Promocji i Rozwoju „Dobry Region”
Roman Szmyt Prezes Zarządu Głównego SWEiRP
Roman Szmyt Prezes Zarządu Głównego SWEiRP
Tomasz Góralczyk - Kierownik Projektu
Tomasz Góralczyk - Kierownik Projektu
Wręczenie zaświadczeń ukończenia szkoleń i warsztatów w ramach projektu
Wręczenie zaświadczeń ukończenia szkoleń i warsztatów w ramach projektu
Aula WSA
Aula WSA
Roman Szmyt Prezes Zarządu Głównego SWEiRP
Roman Szmyt Prezes Zarządu Głównego SWEiRP
Rejestracja konferencji - Telewizja Białystok
Rejestracja konferencji - Telewizja Białystok
Konferencja podsumowująca projekt
Konferencja podsumowująca projekt
Roman Szmyt - Prezes Zarządu Głównego SWEiRP, Tomasz Góralczyk - Kierownik Projektu, Edyta Abramowicz - Sekretarz Zarządu Głównego SWEiRP
Roman Szmyt - Prezes Zarządu Głównego SWEiRP, Tomasz Góralczyk - Kierownik Projektu, Edyta Abramowicz - Sekretarz Zarządu Głównego SWEiRP
Krzysztof Kozicki - wicestarosta Łomżyński
Krzysztof Kozicki - wicestarosta Łomżyński
Roman Szmyt - Prezes Zarzadu Głównego SWEiRP, Tomasz Góralczyk - Kierownik Projektu
Roman Szmyt - Prezes Zarzadu Głównego SWEiRP, Tomasz Góralczyk - Kierownik Projektu
Magdalena Parzych - wiceprezes Łomżyńskiej Izby Przemysłowo – Handlowej
Magdalena Parzych - wiceprezes Łomżyńskiej Izby Przemysłowo – Handlowej

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Całkowita wartość projektu wynosi 533.122, 48 zł.

Głównym celem projektu było udzielenie wsparcia powstającym i funkcjonującym przedsiębiorstwom sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim. Przez rok trwania projektu w szkoleniach i warsztatach wzięło udział 60 osób prowadzących, bądź planujących założenie działalności gospodarczej w oparciu o zasady ekonomii społecznej oraz pracowników tych instytucji z województwa podlaskiego. Wśród uczestników znajdowały się następujące osoby:

 • 25 nieaktywnych zawodowo (uczących się lub kształcących),

 • 20 bezrobotnych (w tym osoby długotrwale bezrobotne),

 • 15 zatrudnionych (5 osób samozatrudnionych, 5 osób pracujących
  w mikroprzedsiębiorstwach oraz 5 osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych).

Rozwój instytucji działających w sektorze ekonomii społecznej jest podstawowym mechanizmem umożliwiającym osobom z wyżej wymienionych grup zatrudnienie i normalne funkcjonowanie w społeczeństwie informuje Prezes Zarządu Głównego Roman Szmyt.

Uczestnicy projektu zostali podzieleni na 6 grup liczących po 10 osób. Projekt obejmował zasięgiem woj. podlaskie. Szkolenia organizowane były w trzech miastach Łomża, Kolno
i Wysokie Mazowieckie.

Atutem projektu była szeroka oferta bezpłatnych szkoleń i warsztatów, co dawało beneficjentom ostatecznym możliwość poszerzenia wiedzy i kompetencji z wielu dziedzin w obszarze ekonomii społecznej.

Podczas trwania projektu każdy z Beneficjentów Ostatecznych uczestniczył
w 6 modułach szkoleniowych i warsztatowych, każdy moduł szkoleniowy liczył 20 godzin,
a więc łącznie szkolenia i warsztaty obejmowały 120 godzin przedstawia Kierownik Projektu Tomasz Góralczyk. W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące bloki szkoleniowe:

 • szkolenia z zakresu prowadzenia firmy w oparciu o zasady ekonomii społecznej, podczas których uczestnicy projektu zdobędą wiedzę na temat cech wyróżniających przedsiębiorstwa społeczne od innych podmiotów gospodarczych

 • warsztaty z zakresu zarządzania osobami o obniżonej adaptacyjności i defaworyzowanymi na rynku pracy, na których zostaną zaprezentowane metody skutecznej reintegracji zawodowej

 • szkolenia z zakresu prawa podatkowego, pracy i administracyjnego

 • warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej w kontaktach społecznych, na które składają się zajęcia z rozwinięcia umiejętności efektywnego komunikowania się, budowania pozytywnych relacji

 • warsztaty zarządzania projektami, które dotyczą umiejętności przygotowywania harmonogramów projektów, kontroli realizacji celów projektów

 • szkolenia z zakresu promocji własnej firmy, uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie należy pozyskiwać środki na prowadzenie własnej działalności oraz jak należy ją promować.

Po każdym bloku szkoleniowym beneficjent otrzymał zaświadczenie ukończenia szkoleń lub warsztatów. Wszystkie osoby biorące udział w projekcie pomyślnie ukończyły poszczególne moduły szkoleń informuje Kierownik Projektu Tomasz Góralczyk.

W ramach projektu działał punkt informacyjny ds. ekonomii społecznej. Głównym celem działania punktu było udzielanie informacji przez specjalistów zainteresowanym osobom na temat działalności przedsiębiorstw w sektorze ekonomii społecznej oraz procedur niezbędnych do jego założenia oraz zorganizowanie współpracy pomiędzy istniejącymi podmiotami ekonomii społecznej i wymiana informacji pomiędzy nimi, a także promocja ekonomii społecznej. Ponadto w punkcie Beneficjentom Ostatecznym były udzielane porady
z zakresu prawa, księgowości i marketingu. Z konsultacji mogły skorzystać zarówno podmioty już działające w obszarze ekonomii społecznej, jak i osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą. Z konsultacji w zakresie prawa pracy i prawa administracyjnego skorzystało 54 osoby, w zakresie księgowości 23 osoby, natomiast w zakresie marketingu 28 osób. Łącznie w punkcie ds. ekonomii społecznej udzielono 105 porad i konsultacji. Dodatkowo prowadzone były e-konsultacje poprzez portal internetowy www.inicjatywa-rozwoj.info.pl, w ramach których udzielono 71 porad.

Jednocześnie w ramach projektu zostało zawiązanych 5 partnerstw pomiędzy instytucjami sektora ekonomii społecznej to sukces projektu mówi Tomasz Góralczyk Kierownik Projektu.

17 lutego 2011 roku w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży została zorganizowana konferencja podsumowująca rezultaty projektu. Celem konferencji było również zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim.

W konferencji wziął udział Wicestarosta Łomżyński Krzysztof Kozicki tematem wystąpienia Pana Starosty było wsparcie dla instytucji sektora ekonomii społecznej w powiecie łomżyńskim. Rolę, zadania oraz obszar funkcjonowania instytucji otoczenia sektora przedsiębiorczości społecznej w Polsce przedstawiła Magdalena Parzych Wiceprezes Łomżyńskiej Izby Przemysłowo – Handlowej. Kolejny prelegent Pan Tomasza Sołomianko Prezesa Fundacji Promocji i Rozwoju „Dobry Region” z Białegostoku przedstawił rodzaje wsparcia dla powstających i funkcjonujących przedsiębiorstw z sektora ekonomii społecznej
w województwie podlaskim.

Podsumowaniem konferencji było wystąpienie Kierownika Projektu Tomasza Góralczyka na temat doświadczeń oraz osiągniętych rezultatów związanych z realizacją projektu: „Inicjatywa i rozwój - wsparcie ekonomii społecznej w województwie podlaskim” realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy. Zwracając się do zebranych Prezes Zarządy Głównego Roman Szmyt podziękował wszystkim za przybycie i uczestnictwo w konferencji podsumowującej projekt: „Inicjatywa i rozwój - wsparcie ekonomii społecznej w województwie podlaskim”.

 


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
 1. Analityki ruchu na naszych serwisach
 2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
 3. Personalizowania reklam
 4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę