Przejdź do treści Przejdź do menu
środa, 07 czerwca 2023 napisz DONOS@

Obwodnica Łomży połączy czy podzieli?

Firma Tebodin, która na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ma przygotować dokumentację do tzw. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę Via Baltica na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej po Szczuczyn, właśnie zakończyła pracę i przesłała dokumenty do białostockiego oddziału GDDKiA. Z opracowanych czterech wariantów drogi eksperci Tebodin „pierwszy” określili jako „korzystny” w dwóch kolejnych sugerują ich wykluczenie, a „czwarty” określili jako „najkorzystniejszy” i rekomendują go do dalszych prac. Różnicą między wariantem pierwszym a czwartym jest przebieg obwodnicy Łomży, która raz jest po stronie zachodniej, a raz po wschodniej. Warto dodać, że w przypadku realizacji wariantu „czwartego”, rekomendowanego przez Tebodin, koniecznym będzie 20 wyburzeń budynków mieszkalnych. To blisko dwa razy więcej niż w wariancie „pierwszym”. Wyburzenia byłyby m.in. w podłomżyńskim Elżbiecinie i w Starej Łomży nad Rzeką. Co zaskakujące – jak twierdzi Tebodin – wariant ten uzyskał większe poparcie społeczne niż wariant „pierwszy”. Być może dlatego, że o wyburzeniach niewielu wiedziało?

Dokumentacja projektowa do decyzji środowiskowej na drogę ekspresowej S 61 na odcinku Ostrów Mazowiecka – Łomża – Szczuczyn, zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI). Spotkanie odbędzie się 26 listopada (w piątek), w siedzibie białostockiego oddziału GDDKiA przy ul. Zwycięstwa 2 (sala konferencyjna) Początek – godzina 11.
Rafał Malinowski, rzecznik prasowy białostockiego oddziału GDDKiA podkreśla, że wskazanie projektanta nie jest wiążące dla ZOPI, które może wybrać do dalszych prac inny wariant, lub inne warianty.  
Dodaje też, że posiedzenie ZOPI, na które zaproszono m.in. samorządowców zainteresowanych gmin, jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

W załącznikach (pod tekstem) publikujemy mapy z zaznaczonym przebiegiem obwodnicy Łomży w dwóch wariantach.

Opis wariantów S-61 z obwodnicą Łomży 
Wariant 1
Połączenie Wariantu 1 drogi S-61 z droga S-8 ustalono w węźle typu WA zlokalizowanym w km ok. 522+500 drogi S-8. Taka lokalizacja węzła wywołuje konsekwencje dla istniejących połączeń dróg. Zachodzi konieczność likwidacji istniejącego węzła „Łomża” (pozostawiając jedynie przejazd nad droga S-8) w km ok. 550+500 drogi S-8 oraz rezygnacji z planowanego węzła w miejscowości Podborze na przecięciu z drogami powiatowymi 2633W i 2654W (pozostawiając jedynie przejazd pod droga S-8). Droga S-61 w wariancie 1 przebiega przez tereny rolne przybliżając się na początkowym odcinku (do km ok. 7+000) do obszarów chronionych Natura 2000 (PLB140007). Odcinek drogi S-61 od 5+500 do 11+500 przebiega równolegle do istniejącej drogi wojewódzkiej 677 w odległości od 50 do 100 m. W km 6+100 planuje się lokalizacje węzła na przecięciu z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej 627 (długości ok.3,6 km), który umożliwi podróżującym droga wojewódzka włączenie w układ dróg ekspresowych. Jak wspomniano wcześniej, w wariancie 1 połączenie drogi wojewódzkiej 627 bezpośrednio z Droga S-8 (obwodnica Ostrowi Mazowieckiej) w istniejącym węźle „Łomża” zostanie zlikwidowane. Na dalszym odcinku droga S-61 przebiega przez tereny rolne lub pomniejsze obszary leśne przecinając rzekę Orz w km ok. 14+600 oraz rzekę Ruż w km ok. 21+700. Trzeci węzeł łączący drogę wojewódzką 677 z S-61 zaplanowano w km ok. 20+700. W km ok. 28+200 Droga S-61 przebiega na linia kolejowa nr 36 Ostrołęka – Łapy. Od kilometra ok. 33+500 przebieg drogi zbliża się do istniejącej drogi wojewódzkiej na odległość ok. 300÷500 m i prowadzony jest po jej zachodniej stronie. W km ok. 37+700 usytuowano węzeł „Łomża Południe” powiązując drogę S-61 z nowym przebiegiem drogi krajowej nr 63 (klasa techniczna GP), która omija miasto Łomża po południowej stronie. Dalej trasa drogi S-61 omija miasto Łomża po stronie zachodniej. W km ok.44+150 zaplanowano węzeł „Łomża” na przecięciu z droga krajowa 61. Kolejny węzeł na przecięciu z drogą wojewódzką (klasa techniczna G) usytuowano w km ok. 47+700. Dalej droga przekracza rzekę Narew wraz z przyległymi terenami zalewowymi. W km ok. 54+650 zaplanowano lokalizacje węzła „Białystok”, w którym droga S-61 łączy się z nowym przebiegiem drogi krajowej nr 64, która omijając Łomżę stanowi jej północna obwodnice. Kolejny węzeł znajduje się na przecięciu z drogą krajową 63, której nowy przebieg omija po stronie południowej miejscowość Kisielnica.
Lokalizacja węzła „Giżycko” przypada na kilometr 57+550 drogi S-61. Na odcinku do obwodnicy Stawisk nie zlokalizowano żadnego węzła ze względu na bardzo ubogą sieć drogową w tym rejonie (występują tu nieliczne drogi powiatowe i gminne). Dostęp do drogi ekspresowej zapewnia tu węzły „Giżycko” na obwodnicy Łomży oraz „Stawiski” na projektowanej w odrębnym opracowaniu obwodnicy Stawisk. W km 63+000 przebieg wariantu 1 zbiega do istniejącej drogi krajowej nr 61 i do km 66+500 biegnie do niej równolegle, nie ingerując znacząco w jej pas drogowy. Całkowite zajęcie jej pasa następuje od km 66+500 do obwodnicy Stawisk – wschodnia jezdnia została zaprojektowana po śladzie istniejącej drogi. Dodatkowo po stronie zachodniej zaprojektowano drogę dojazdową o podwyższonych parametrach (tzw. „droga autobusowa”), która ma zastąpić istniejącą drogę krajowa nr 61 i uzupełnić w ten sposób lokalną sieć komunikacyjną. Podobna sytuacja ma miejsce za obwodnicą Stawisk na odcinku od km 76+156 do km 81+800, gdzie droga ekspresowa również w pełni wykorzystuje pas drogowy istniejącej drogi krajowej nr 61. „Droga autobusowa” na tym odcinku do km 78+000 ma przebieg wschodni, dalej przechodzi na zachodnią stronę. Na odcinku od km 81+800 do 84+300 przebieg drogi ekspresowej odchyla się na wschód w celu ominięcia miejscowości Świdry-Dobrzyce. W km 82+783 na przecięciu z drogą powiatową nr 1828B zlokalizowano węzeł „Grabowo” - typ WB, półkoniczyna z łącznicami w przeciwległych ćwiartkach. Węzeł ten zapewni mieszkańcom gminy Grabowo dostęp do drogi ekspresowej. W sąsiedztwie węzła zarezerwowano teren na wykonanie obwodu utrzymania drogi. Od km 84+300 do km 89+200 przebieg wariantu 1 realizowany jest po raz kolejny według założenia wykorzystania pasa drogowego istniejącej drogi krajowej. Na odcinku od km 89+200 do projektowanej obwodnicy Szczuczyna droga ekspresowa wybiega na wschód i omija szeroko miejscowości Stawiane i Obrytki. Wariant 1 kończy swój przebieg na styku z projektowana obwodnica Szczuczyna w km 92+588.

Wariant 4
Przebieg wariantu 4 pokrywa się z przebiegiem wariantu 1, poza odcinkiem obwodnicy Łomży, na którym przebieg jest zgodny z wariantem 2.

Obwodnica Łomży z Wariantu 2
W km ok. 33+700 Droga S-61 przebiega nad droga wojewódzka 677, gdzie trasa zmienia kierunek przebiegu, aby ominąć miasto Łomża po stronie wschodniej. W km ok. 34+710, na przecięciu z nowym przebiegiem drogi krajowe 61 zlokalizowano węzeł „Łomża Południe”. W dalszym przebiegu trasa drogi S-61 przebiega po południowej stronie miejscowości Giełczyn, a następnie przecina się z nowym przebiegiem drogi krajowej 63 będącej jednocześnie obwodnicą miejscowości Podgórze. Na przecięciu tych dróg w km ok. 38+350 zaplanowano węzeł „Zambrów”. Kolejny węzeł usytuowano na przecięciu z drogą krajową nr 63 w km ok. 43+200. Następnie doga przekracza dolinę rzeki Narew. W pobliżu miejscowości Elżbiecin trasa drogi S-61 przecina się z droga krajowa nr 64, gdzie zlokalizowano węzeł „Piątnica”. Dalej droga przebiega po północnej stronie miejscowości Budy Czarnockie, a w km ok. 55+380 zlokalizowano węzeł „Giżycko”.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę