piątek, 24 listopada 2017 napisz DONOS@

Bezrobocie już nam rośnie...

Kolejne osoby w mieście i regionie tracą pracę, a o nową jest niesłychanie trudno. Po czterech miesiącach spadku liczby bezrobotnych rejestrowanych w łomżyńskim zatrudniaku, sierpień był miesiącem w którym bezrobocie wzrosło. Wzrost ten nie był symboliczny i wyniósł 1,5%. Teraz bez pracy jest już blisko 5200 osób. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy podają, że sierpniu pracę podjęło o 81 bezrobotnych mniej niż w lipcu, i tłumaczą, że wzrost poziomu bezrobocia związany jest z ograniczeniem kierowania zarejestrowanych osób na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu sierpnia 2010 roku wyniosła 5188 osób (w tym 2792 kobiet) i była wyższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec sierpnia 2009 roku o 456 bezrobotnych tj. o 9,6%. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego, poziom bezrobocia zwiększył się o 78 osoby. 
Tylko w sierpniu do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 545 bezrobotnych, a 21 z nich pracowało za granicą. W tym samym czasie tylko 218 z zarejestrowanych bezrobotnych podjęło pracę, w tym 69 osób pracę subsydiowaną, po 4 osoby rozpoczęły staż i szkolenia, a kolejne 12 osób rozpoczęło prace społecznie użyteczne. Pozostali wykreśleni z rejestrów w większości nie potwierdzili gotowości do podjęcia (155 osób) pracy albo dobrowolnie rezygnowali ze statusu bezrobotnego (55 osób)

Bezrobotni z miasta Łomży stanowią dziś 62,9% wszystkich zarejestrowanych osób w urzędzie i jest ich 3264. Stopa bezrobocia w mieście wynosi 13,4%.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0