wtorek, 17 października 2017 napisz DONOS@

Rolnicy chcą rent strukturalnych...

Wczoraj ruszyło długo oczekiwane przyjmowanie wniosków o renty strukturalne. Na złożenie dokumentów rolnicy mają 10 dni. Z szacunków Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że renty strukturalne w wyniku tegorocznego naboru będzie mogło otrzymać ponad 6 tysięcy rolników. Tymczasem jak informuje Agencja jej powiatowe biura w całym kraju wczoraj do godz. 14 przyjęły 3229 wniosków.

Renty strukturalne mogą otrzymać rolnicy, którzy ukończyli 55 lat życia. Rentę otrzymuje się w  zamian za przekazanie swoich gruntów następcom lub innym rolnikom na powiększenie ich gospodarstw oraz zrezygnowanie  z prowadzenia działalności rolniczej.
Kolejność złożenia wniosków o przyznanie  renty strukturalnej w tegorocznym  naborze nie ma znaczenia. Pomoc przyznawana będzie bowiem według liczby przyznanych punktów rankingowych. Najwyżej punktowane będą te wnioski, w których rolnicy przekażą największą powierzchnię użytków rolnych i dodatkowo powierzchnia nowopowstałego gospodarstwa będzie największa. Agencja zapewnia, że w systemie punktowym, uwzględniona została m.in. specyfikę struktury agrarnej w poszczególnych województwach.

Podstawowa wysokość renty strukturalnej wynosi 1013 zł. Zostanie ona zwiększona o 676 zł, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, a oboje małżonkowie spełniają wszystkie warunki dla przyznania renty strukturalnej. Istnieje również możliwość zwiększenia kwoty renty o kolejne 102 zł, jeśli przekazane zostanie gospodarstwo rolne o powierzchni  większej niż 10 ha na rzecz osoby w wieku poniżej 40 lat. Przyznana kwota renty strukturalnej wypłacana będzie co miesiąc do osiągnięcia przez rolnika  65 roku życia.

170919012406.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0