niedziela, 19 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Po renty bez kolejki...?

Od środy - 1 września – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie „Rent strukturalnych”. Spodziewane jest duże zainteresowanie programem ze strony rolników bo będzie to ostatni taki nabór w ramach realizacji PROW 2007-13, ale jak zapewniają przedstawiciele Agencji kolejek być nie powinno, bo kolejność złożenia wniosków nie będzie miała znaczenia. Z szacunków Agencji wynika, że renty będzie mogło otrzymać ponad 6 tysięcy rolników z całego kraju.

Wnioski będą przyjmowały Biura Powiatowe Agencji od 1 do 10 września i jak podkreślają przedstawiciele ARiMR przyjęte zasady udzielania wsparcia sprawiają, że nie ma żadnego powodu do tworzenia kolejek przed Biurami Agencji. Pomoc przyznawana będzie bowiem według liczby przyznanych punktów rankingowych. Najwyżej punktowane będą te wnioski, w których rolnicy przekażą największą powierzchnię użytków rolnych i dodatkowo powierzchnia nowopowstałego gospodarstwa będzie największa.

Rolnik  może otrzymać „Rentę strukturalną” jeśli spełnia kilka warunków: ukończył 55 rok życia, przy czym nie osiągnęły wieku emerytalnego i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty, prowadził działalność rolniczą nieprzerwanie przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku i nie zalega z zapłatą należności do KRUS z tytułu ubezpieczenia. Musi też posiadać numer producenta w prowadzonej przez ARiMR ewidencji producentów, a gospodarstwo rolne przeznaczone do przekazania powinno mieć przynajmniej  w województwach podlaskim i mazowieckim co najmniej 6 hektarów użytków rolnych. Gospodarstwo trzeba przekazać w całości poprzez przeniesienie jego własności na rzecz jednego rolnika, który posiada już gospodarstwo rolne bądź na następcę..

Podstawowa wysokość renty strukturalnej wynosi 1013 zł. Zostanie ona zwiększona o 676 zł, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, a oboje małżonkowie spełniają wszystkie warunki dla przyznania renty strukturalnej. Istnieje również możliwość zwiększenia kwoty renty o kolejne 102 zł, jeśli przekazane zostanie gospodarstwo rolne o powierzchni  większej niż 10 ha na rzecz osoby w wieku poniżej 40 lat. Przyznana kwota renty strukturalnej wypłacana będzie za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym wnioskodawca przekazał gospodarstwo rolne i zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jednakże nie dłużej niż do osiągnięcia  65 roku życia.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0