czwartek, 23 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

PKS-y przejdą do samorządu...

Sejmik województwa podlaskiego przyjął uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przecięci od rządu czterech kolejnych PKS-ów: w Łomży, Zambrowie, Białymstoku i Suwałkach. (już wcześniej zgodzili się na przejęcie PKS Siemiatycze). Za komunalizacją opowiedział się PiS, PSL i Prawica Samorządowa. Przeciw było SLD. Radni PO wstrzymali się od głosu. Radni województwa zobowiązali też zarząd do natychmiastowego przystąpienia do opracowania planu restrukturyzacji spółek komunikacyjnych.

Tradycyjnie dyskusja nad kwestią komunalizacji PKS-ów była długa i burzliwa.  Radni  wypominali dotychczasowe przymiarki i krytykowali zarząd za ciągle - ich zdaniem - niekompletne lub „bałaganiarsko” przygotowane dokumenty dotyczące owych spółek. Ostatecznie zdecydowaną większością głosów radni przyjęli wszystkie cztery przedstawione i rekomendowane przez zarząd projekty uchwał w sprawie wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz województwa 100 proc. akcji Skarbu Państwa w spółkach PKS w Białymstoku, Zambrowie, Łomży i Suwałkach.
Kiedy przejęcie PKS-ów przez samorząd nastąpi na razie nie wiadomo. Formalnie teraz, Ministerstwo Skarbu Państwa, które oddanie spółek zaproponowało, musi wyrazić na to zgodę. Najprawdopodobniej PKS-y staną się samorządowe w ciągu kilku miesięcy. Tymczasem radni województwa chcą aby zarząd nie czekał na to z założonymi rekami tylko już teraz zastanawiał się jak je zreformować. Z danych przedstawianych przez zarząd wynika bowiem, że działalność wszystkich czterech spółek przynosi w ostatnich latach straty, a ich sytuacja finansowa szybko się pogarsza. Łączna strata 4 przedsiębiorstw za ubiegły rok wyniosła 2 miliony 800 tysięcy złotych, a za pierwsze półrocze 2010 osiągnęła już poziom powyżej 3 milionów złotych.
- Musimy teraz myśleć jak to zrobić, aby po przejęciu przystąpić od razu do pracy,a  nie dopiero się zastanawiać – mówił radny  Dariusz Piontkowski, który zgłosił projekt uchwały w tej sprawie.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0