czwartek, 19 października 2017 napisz DONOS@

Bulwary w Łomży powoli nabierają ...opóźnienia?

Urząd Miejski przesunął o trzy tygodnie termin składania ofert przez wykonawców chcących budować w Łomży bulwary. Zgodnie z pierwotnym planem oferty te powinny spłynąć do ratusza pod koniec sierpnia, ale w związku z wprowadzeniem kilku zmian do zapisów zamówienia, termin ten odsunięto do połowy września. Mimo tego przesunięcia ratusz podaje, że prace przy budowie bulwarów planuje rozpocząć jeszcze we wrześniu.

Przetarg na budowę pierwszego etapu bulwarów w Łomży ratusz ogłosił w połowie lipca.  Zamówienie dotyczy budowy przede wszystkim portu rzecznego w okolicach ul. Żydowskiej, basenu mariny wraz z pomostem, ułożenie na długości około 500 metrów, wzdłuż Narwi, ścieżek pieszych i rowerowych, oraz budowa dojazdowych do bulwarów wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej. 
Miasto wymaga aby prace przy budowie tego pierwszego etapu bulwarów zostały ukończone do 30 listopada 2012 roku. Tymczasem zgodnie z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska prace mogą być realizowane tylko przez kilka miesięcy w roku kalendarzowym - „po ustąpieniu wezbrań  i zakończeniu okresu lęgowego ptaków”, który trwa od 1 marca do 31 lipca.    

Przypomnijmy budowa pierwszego etapu bulwarów nad Narwią w Łomży ma być dofinansowana z funduszy unijnych. Przy wycenie inwestycji na ok. 27 mln zł miasto ma otrzymać dofinansowanie rzędu 10–12 mln zł.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0