czwartek, 19 października 2017 napisz DONOS@

Znowu będą renty strukturalne...

Od 1 września Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie rent strukturalnych. Wnioski będzie można składać przez 10 dni przy czym o przyznaniu rent strukturalnych nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń, a specjalny ranking. Renty dostaną w pierwszej kolejności ci którzy przekażą następcom największą powierzchnię użytków rolnych i dodatkowo powierzchnia nowopowstałego gospodarstwo będzie największa.

O renty strukturalne będą mogły się ubiegać osoby, które ukończyły 55 lat, lecz nie osiągnęły wieku emerytalnego i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty. Gospodarstwo rolne przeznaczone do przekazania następcy powinno mieć u nas co najmniej 6 hektarów, a powierzchnia gospodarstwa docelowego, które powstanie po przejęciu gruntów nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w kraju - obecnie 10,15 ha.
Podstawowa wysokość renty strukturalnej wynieść ma 1013 zł. Zostanie ona zwiększona o 676 zł, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, a oboje małżonkowie spełniają wszystkie warunki dla przyznania renty strukturalnej. Istnieje również możliwość zwiększenia kwoty renty o kolejne 102 zł, jeśli przekazane zostanie gospodarstwo rolne o powierzchni większej niż 10 ha na rzecz osoby w wieku poniżej 40 lat. Renty strukturalna wypłacana do osiągnięcia 65 roku życia przez rolnika, który gospodarstwo przekazał.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0