niedziela, 19 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Miasto będzie miało mniej na wydatki?

Prawie 4 mln zł mniej niż planowano wpłynęło w pierwszym półroczu do kasy miasta z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych za 2010 rok. Tak wynika z danych Ministerstwa Finansów. Planowane na ten rok dochody Łomży z tego tytułu sięgały niemal 39 mln zł, tymczasem jak się okazuje po pierwszym półroczu zrealizowano niespełna 15,75 mln zł.

Łomża jako powiat grodzki ma udziały w naszych podatkach podwójne. Udział gminy we wpływach z podatku PIT w roku 2010 wynosi do 36,94 %, a udział powiatu kolejne 10,25%. Niestety do kasy miasta płynie mniej pieniędzy bo mieszkańcy generalnie mniej zarabiają. Nie bez znaczenia jest tu także bezrobocie, które jest u nas stosunkowo wysokie. Stopa bezrobocia w mieście na koniec czerwca wyniosła jeszcze 13,5%.  Mimo obserwowanego od kilku miesięcy spadku bezrobocia liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu czerwca 2010 roku wyniosła 5193 osób i była o 646 wyższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec czerwca 2009 roku. Tymczasem aż 63% bezrobotnych zarejestrowanych w łomżyńskim PUP to mieszkańcy Łomży.

Z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów zestawienie środków przekazanych samorządom z tytułu subwencji, które zawiera także plan na cały rok i wykonanie do końca czerwca dochodów z tytułu PIT dowiadujemy się, że w Łomży dochody samorządu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych są znacznie mniejsze – o ok. 10% - niż oczekiwano i uwzględniono w budżecie miasta. Z planowanych ponad 30 mln zł dla gminy w pierwszym półroczu uzyskano tylko 12,3 mln zł, a z niemal 8,5 mln zł dla powiatu jest nieco ponad 3,4 mln zł.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0