niedziela, 19 listopada 2017 napisz DONOS@

Informacja biura Izby z dn. 19.07.2010 - Via Baltica

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniach:

  • 20 lipca 2010r., godz. 17.00, Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy,

  • 21 lipca 2010r., godz. 17.00 siedziba Urzędu Gminy w Łomży,

odbędzie się spotkanie mieszkańców dotyczące Via Baltica, a konkretnie o projektowanych wariantach przebiegu drogi ekspresowej S61 oraz uzyskanie informacji zwrotnej nt. proponowanych lokalizacji drogi. W trakcie przeprowadzonych spotkań, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z przebiegiem wariantów i zgłosić swoje ewentualne uwagi. Ze spotkań sporządzone zostanie podsumowanie, które stanowić będzie integralną część opracowywanej dokumentacji do decyzji o środowiskowych uwarunkowań. Spośród trzech analizowanych wariantów trasy ekspresowej wskazany zostanie wariant przebiegu optymalny pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Więcej informacji na naszej stronie internetowej: www.iph.lomza.pl


 

Z poważaniem

Kierownik Obsługi Biura

Edyta Gawrych


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0