czwartek, 19 października 2017 napisz DONOS@

Gołaszewski przewodniczącym RN ŁSM

Wczoraj wieczorem na pierwszym posiedzeniu zebrała się nowa – wybrana 22 i 23 czerwca – Rada Nadzorcza Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 15-osobowe gremium na początku ukonstytuowało się, czyli rozdzieliło funkcje. Najważniejszą z nich – przewodniczącego – objął Leszek Gołaszewski, który przez ostatnie cztery lata był przewodniczący Komisji Społeczno - Kulturalnej RN ŁSM. Jest on jedną z siedmiu osób, które ze starej dostały się do nowej Rady.

Oto pozostałe osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej ŁSM i funkcje jakie w niej pełnią:
Marek Malinowski - Wiceprzewodniczący RN
Barbara Plona-Gołaszewska – Sekretarz RN
Grzegorz Kwieciński  - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Stanisław Pietraszewski - Przewodniczący Komisji Technicznej
Zenon Piotrowski - Przewodniczący Komisji Społeczno-Kulturalnej

Niefunkcyjni członkowie RN
Andrzej Borkowski
Jan Chmielewski
Sławomir Chrostowski
Adam Mocianko
Stefan Piechowicz
Zbigniew Prosiński
Tadeusz Zaremba
Edward Zysk
Andrzej Żelazny

Warto dodać, że za udział w pracach Rady Nadzorczej jej członkom przysługuje wynagrodzenie wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu. Zgodnie ze statutami spółdzielni ryczałt wyliczany jest procentowo od minimalnego wynagrodzenia, od 50% w przypadku przewodniczącego Rady, do  30% dla zwykłego członka.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0