piątek, 24 listopada 2017 napisz DONOS@

Królewska wizyta...

Przed 310 laty, 6 lipca 1700 r., bawił w Łomży z wizytą król Polski August II Mocny. Przyjazd Jego Wysokości do miasta był wielkim wydarzeniem... po którym do dania dzisiejszego pozostał, przechowywany w Archiwum Głównym Akt Dawnych, rękopis w którym król potwierdza wszystkie nadane wcześniej przywileje królewskie dla miasta, poczynając od przywileju miejskiego księcia Janusza I Mazowieckiego z 1418 r.

Potwierdzenie przywilejów dla Łomży przez Augusta II z 6 VII 1700 roku (fot. polska.pl)
Potwierdzenie przywilejów dla Łomży przez Augusta II z 6 VII 1700 roku (fot. polska.pl)
August II Mocny
August II Mocny

W latach 1418–1648 Łomża ogółem otrzymała 11 przywilejów. Poza tym pierwszym – lokacyjnym - stanowiącym podstawę do utworzenia miejskich władz i sądownictwa, historycy jako najważniejsze wskazują także przywilej ks. Janusza II z 1488 r. zezwalający mieszkańcom miasta na handel w dni powszednie, a kupcom przybywającym tylko na targach rocznych, przywileje nadane w połowie XVI wieku  przez króla Zygmunta Augusta na organizowanie trzech jarmarków rocznie, i prawo budowy wodociągu, a także nadany rybakom łomżyńskim przez króla Stefana Batorego specjalny przywilej na połów ryb w Narwi.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0